Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Skadligt för hälsan att inte våga kritisera

Att inte våga yttra sig kritiskt om saker som inte fungerar på arbetsplatsen kan leda till stress och utbrändhet. Det visar en dansk studie.

Att inte kunna tala öppet om motsättningar, tidspress och allvarliga problem kan leda till stress, uppgivenhet och i värsta fall utmattningsdepression. Det visar en ny avhandling från Roskilde universitet.

Forskaren Pelle Korsbaek Sörensen har studerat 1 700 akademiker med kunskapsintensiva jobb inom kommun, stat samt i det privata näringslivet. Han använder begreppet moralisk stress när anställda upplever att det inte känns tryggt och tillräckligt högt i tak för att våga kritisera negativa förhållanden på arbetsplatsen.

– Kort sagt uppstår moralisk stress när anställda begränsar sig själva till att inte uttala sig kritiskt på arbetsplatsen. Det kan leda till att man som medarbetare känner sig maktlös, säger Pelle Korsbaek Sörensen till nyhetsbrevet A4.dk.

Studien visar att det är betydligt vanligare att de anställda som censurerar sig själva känner sig stressade och mår dåligt på grund av arbetet än de som vågar kritisera arbetsgivaren.

I Sverige har regeringen nyligen föreslagit ett starkare skydd för visselblåsare. Enligt propositionen ska en anställd som larmar om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen kunna göra det utan att drabbas av repressalier. Regeringen föreslår därför att visselblåsare som blir av med jobbet ska kunna få skadestånd.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö