Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Kompetensutveckling för lärare höjde betyg

Det lönar sig att satsa på lärares kompetens. När lärare på tio skolor med dåliga studieresultat fick möjlighet att öka sin egen kompetens, höjdes även elevernas betyg.

Det är Skolverkets projekt "Handledning för lärande" på tio högstadieskolor som nu utvärderats av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Projektet pågick mellan 2012 och 2014 och skolorna som valdes ut hade studieresultat under genomsnittet i landet. På skolorna fanns också många nyanlända elever och en hög andel elever med svenska som andraspråk. Lärarna på samtliga skolor erbjöds ett paket av kompetenshöjande insatser. Bland annat en obligatorisk kurs i så kallat språkutvecklande arbetssätt, för att ge ökad kunskap om språkets betydelse i undervisningen, samt handledning i grupp och frivillig individuell handledning.

Och Skolverkets satsning tycks ha haft effekt – både på betygen i framför allt språkämnen och på trivseln i klassrummen. En elevenkät visar att det upplevda klimatet i klassrummet blivit bättre och att eleverna tycker att lärarna undervisar bättre, samtidigt som de faktiska avgångsbetygen i årskurs nio höjts.

– Det är ganska stora förändringar faktiskt. Förbättringen av betygen i engelska är hela 20 procent i genomsnitt och i svenska som andraspråk 13 procent. I flera andra ämnen pekar resultaten också i positiv riktning, men är mer osäkra, säger Caroline Hall, forskare på IFAU.

En av de som deltog i projektet var Katy Wadbro, lärare i matematik, no och slöjd på Fröknegårdsskolans högstadium i Kristianstad. Som lärare i främst naturvetenskapliga ämnen uppskattade hon att få lära sig mer om vad språket, både i tal och skrift, har för betydelse för inlärningen.

– Det var en fantastisk fortbildning och en ögonöppnare. Jag fick nya kunskaper och många användbara redskap, bland annat om hur man kan förenkla texter och hur vi kan träna elevernas förmåga att bygga argumenterande resonemang, som ju också är att av de mål de ska nå. Vi på skolan var helt överens om att det här verkligen gynnar alla elever, inte bara dem med svenska som andraspråk, säger hon.

Även om den viktigaste erfarenheten var att språk är en viktig del i alla ämnen, var även den individuella handledningen värdefull. Att få egen tid till reflektion som lärare är en lyx, anser Katy Wadbro. Och hon kunde snabbt se konkreta resultat bland eleverna. I en av hennes åttondeklasser höjde sig nästan alla elever ett helt betygssteg.

– När lärare blir skickliga på att möta elever där de är så ger det resultat. Det är då man får dem att komma till nästa nivå och då utvecklas både individen och gruppen. Då kan det ske underverk, det är jättehäftigt att få vara med om, säger hon.

På Fröknegårdsskolan lever förändringen kvar även efter projektets avslut, bland annat genom olika handledningsmetoder som används i fortsatta insatser.

– Då blir en det en kontinuerlig fortbildning och ett normaltillstånd. Det tar tid, men ger också väldigt mycket kraft och kunskap tillbaka till oss lärare, säger Katy Wadbro.

Läs mer om projektet "Handledning för lärande"

FAKTA

Om projektet

  • Projektet pågick mellan 2012 och 2014 på tio högstadieskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Borås, Landskrona, Kristianstad och Trollhättan.
  • Projektet berörde 297 lärare och 2 338 elever (år 2014).
  • IFAU:s utvärdering har jämfört hur resultaten utvecklats på de tio skolorna med skolor som inte fick insatser under samma period.
  • Rapportförfattarna har intervjuat lärare och rektorer, gjort enkäter med elever och studerat elevresultat med hjälp av registerbaserad statistik.
bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö