Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Prisas för arbetsmiljöutbildning

Ingenjörsstudenter behöver ha insikt i arbetsmiljöfrågor eftersom de ofta blir chefer och projektledare. Det anser Martina Berglund vid Linköpings tekniska högskola och Anette Karltun vid Jönköpings tekniska högskola som tilldelats Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, Levipriset.

Båda undervisar blivande ingenjörer i arbetsmiljöfrågor på sina respektive högskolor. Dessutom håller de i kurser på magisterprogrammet Ergonomi och MTO (Människa-Teknik-Organisation) på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Jag menar att det är oerhört viktigt att ingenjörer förstår sambandet mellan att skapa goda förutsättningar för medarbetare och produktion med hög kvalitet och effektivitet, säger Anette Karltun.Foto: Johan Karltun

– Jag tänker att det till stor del är framtidens beslutsfattare som kommer att sitta i olika sammanhang där de kan påverka förhållandena för andra människor. De kommer att ha ansvar för till exempel inköp av utrustning och personal och då vill vi att de ska ha med sig den här kunskapen, säger Martina Berglund.

Hon anser att som ung teknolog med begränsad arbetslivserfarenhet kan frågor kring arbetsmiljö upplevas som avlägsna eftersom man har svårt att relatera till dem.

Anette Karltun påpekar att insikten om hur samspelet mellan människa-teknik-organisation inverkar på systemprestandan hjälper ingenjörsstudenterna att få upp ögonen för arbetsmiljöfrågor.

– Det är också viktigt att studenterna lär sig att se satsningar på arbetsmiljöaspekter som en investering precis som investering i teknisk utrustning, i stället för att betraktas som en kostnad vilket tyvärr fortfarande ofta är fallet.

Foto: Teiksma Buseva

 De båda Levipristagarna undervisar bland annat i kurser i interaktion mellan människa-teknik-organisation (MTO), kognitiv ergonomi och arbetsorganisation. Undervisningen är ofta problemorienterad och studenterna får till exempel jobba i grupper med olika fallbeskrivningar. Målet är att de ska få med sig kunskap, verktyg och ett förhållningssätt som de kan använda sig av i arbetslivet.

– Det finns en större komplexitet i arbetslivet än man först anar. Det vill vi att studenterna ska inse, så att de har respekt och en öppenhet för att det behövs olika kompetenser för att arbetsplatserna ska fungera, påpekar Martina Berglund.

Båda tycker att frågor kring arbetsmiljö på teknikutbildningarna behöver lyftas upp mer på fakultetsnivå. I dag är arbetsmiljökurser obligatoriska på till exempel vissa kandidat- och mastersprogram vid Tekniska högskolan i Jönköping, men i många ingenjörsprogram är de bara valbara. Arbetsmiljöfrågor behöver också integreras i övrig utbildning, anser Levipristagarna.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö