Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Kampsport hjälper bussförare

Bussförare i Danmark lär sig den japanska kampsporten Aikido för att förebygga konflikter. Det har lett till att antalet obehagliga incidenter minskat med 20 procent. Metoden kan fungera både som avledning och minska risken för upptrappning, enligt den svenske konfliktexperten Alexander Tilly.

80 bussförare vid företaget Arriva i Köpenhamn har deltagit i kursen i konflikthantering som bygger på Aikidons tankesätt. Enligt föraren och skyddsombudet Henrik Baltzer Petersen har kampsporten varit till hjälp vid möten med våldsamma, hotfulla eller obehagliga bussresenärer.

– Även om det kallas kampsport, är det inte meningen att vi ska angripa passagerarna, tvärtom. Vi lärde oss att helt enkelt ta ett par djupa andetag när det finns risk för en konfliktsituation, säger han i en kommentar på webbplatsen http://www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Kursen skiljer sig från traditionella utbildningar. Tillsammans med kursledaren övar deltagarna praktiskt på hur konflikter kan hanteras och förebyggas.

– Det var på många sätt gränsöverskridande. Till exempel var det nödvändigt att både att ta av sig skorna och röra vid varandra. Det är något vi bussförare inte brukar göra. Man lär sig något om sig själv och om sina gränser av denna teknik, säger Henrik Baltzer Petersen.

I Sverige ordnas återkommande kurser om hot och våld i arbetslivet. En kursledare som mött bussförare och andra yrkesgrupper är psykologen och konfliktexperten Alexander Tilly. Han upplever att intresset för den här typen av arbetsmiljöfrågor har ökat.

Innehåller dina utbildningar delar som kan liknas vid Aikido?

– Ja absolut! Aikidons princip att följa kraft istället för att möta kraft är avgörande i många konfliktsituationer. Den kan liknas vid att ha en lyssnande attityd och låta en upprörd person uttrycka sin frustration. Det ger flera fördelar: Man får information om vad en arg person vill, det kan fungera som en avledning och minska risken för upptrappning.

Kan man använda den andra personens kraft för att lugna ned situationen?

– Ja. Samtidigt som man lättare kan bedöma hur "farlig" motparten är då man lyssnar, bidrar detta ofta till att en upprörd person lugnar sig. Det upplevs som bekräftande att bli lyssnad på.

Vad är viktigast att tänka på vid en hotfull situation?

– Att vara mentalt förberedd och att försöka behålla lugnet. Förberedelser hjälper en att agera snabbare, mer rationellt samt skyddar mot starka krisreaktioner.

Vad är lätt att göra "fel" vid hot eller våld i arbetslivet?

– Att låta sig provoceras i onödan, men också att ha en allt för undfallande attityd. Man kan inte enbart använda aikido-liknande principer, ofta finns ett stort värde i att tidigt sätta tydliga gränser.

Går det att mäta hur bemötande minskar antalet hotfulla situationer?

– Om enbart en kurs påverkat att det blir mindre hotfulla situationer kan vara svårt att leda i bevis, men det går förstås att anta att det finns ett orsakssamband. Jag är just nu delaktig i ett projekt med Södermalms stadsdelsförvaltning, en webbutbildning om hot och våld, som forskare utvärderar effekten av.

I Danmark har den ökade upplevelsen av trygghet bland bussförarna gjort att Arriva överväger att införa Aikido i en del av sina förarutbildningar.

 

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö