Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Hot påverkar privatlivet

Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Mellan 30 och 40 procent av de anställda på landets myndigheter utsätts för hot och trakasserier. Men utsattheten varierar mycket mellan olika myndigheter. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet där totalt 45 500 anställda vid myndigheter och A-kassor ingår.

– Det kan handla om allt från exempelvis obehagliga samtal och subtila hot till, i undantagsfall, våld. De flesta drabbade har utsatts någon gång per år, säger Karolina Hurve, utredare på Brå i en kommentar.Foto: Brå

Tjänstemän som fattar beslut som har stor inverkan på andras liv samt tjänstemän som har många externa kontakter är de som främst drabbas. Men klienters försök att påverka beslut har liten effekt visar rapporten. Tjänstemän som blir hotade vågar ändå fatta obekväma beslut. Däremot har hoten påverkan på privatlivet. Som exempel nämner Brå anställda som ändrar sin resväg till jobbet, tar bort personliga uppgifter i sociala medier eller ber familjemedlemmar att vara mer vaksamma.

– Situationen är allvarlig, men organisationerna kan göra mycket. Stöd till medarbetarna är betydelsefullt och att framför allt den närmaste chefen är viktig. De som utsätts har stora förväntningar på olika former av stöd från chefen, men det allra viktigaste tycks vara att chefen är medmänsklig och lyssnar, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå, i en kommentar.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö