Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Hög stress bland djurskötare

Åtta av tio djurskötare uppger att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Tre fjärdedelar anser att det har funnits problem med arbetsmiljön på deras arbetsplats under det senaste året. Det visar en rapport från fackförbundet Naturvetarna.

Stress och hög arbetsbelastning är ett problem bland landets djurskötare enligt en arbetsmiljöenkät som Naturvetarna gjort. Främst berör detta veterinärer, djurskötare och djurvårdare som arbetar på djursjukhus dit privatpersoner kommer med sjuka eller skadade husdjur. Drygt 60 procent av de som svarat på enkäten uppger att de ofta arbetar övertid.

– Den allvarligaste konsekvensen av detta är att många djurskötare inte orkar jobba heltid fast de egentligen vill. Det är mycket oroväckande, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

En förklaring till den höga arbetsbelastningen är enligt Ivar de la Cruz att det utbildas för få djurskötare. En annan är en otydlig rollfördelning och bristande ledarskap.

– Det finn ingen tydlig organisationskultur och ledarskapet är inte tillräckligt utvecklat. Samarbetet med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen fungerar heller inte alltid. Om rollerna och arbetsfördelningen blir tydligare kan stressen minska, säger Ivar de la Cruz.

Totalt skickades enkäten ut till 1 500 djurskötare och av dessa svarade 870 personer.

Läs rapporten:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Mer om arbetsmiljö