Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Sjukskrivna vill tillbaka till samma arbetsgivare

De flesta tjänstemän som är sjukskrivna vill tillbaka till samma arbetsgivare efter sin sjukskrivning och för de flesta blir det också så. Men det finns faktorer som bidar till att några har svårt att ta sig tillbaka. Det visar en rapport från fackförbundet TCO.

Rapporten"Trampolin eller kvicksand" bygger på svar från nästan 3368 tjänstemän som varit sjukskrivna mer än två veckor mellan åren 2013 och 2015. Över hälften anser att de fått ett bra stöd från sin arbetsgivare under sin sjukskrivning. Men av de som sjukskrivits på grund av psykiska orsaker anser endast 29 procent att de fått ett bra stöd.

Undersökningen visar att psykisk ohälsa är den klart vanligaste anledningen till sjukskrivning. De allra flesta sjukskrivna vill tillbaka till samma arbetsgivare, mellan 70 och 90 procent. Ungefär 14 procent vill byta arbetsuppgifter eller jobb. Men är man sjukskriven på grund av psykisk ohälsa är det fler, cirka 30 procent, som vill byta arbetsgivare.

– För de flesta fungerar sjukskrivningen som en trampolin. Man går tillbaka till sitt jobb med samma lön eller kanske till och med högre lön. Men det finns också en grupp där det fungerar mer som kvicksand, man fastnar och kommer inte tillbaka sa Mikael Dubois, utredare på TCO när han presenterade rapporten.Foto: privat

De faktorer som är kopplade till en svårare sjukskrivningsprocess är att man har ett så kallat anspänt arbete, det vill säga ett arbete med höga krav och liten individuell frihet. Avsaknad av företagshälsovård, visstidsanställning och avsaknad av facklig representation på arbetsplatsen leder också till längre sjukskrivning enligt rapporten.

Nästan 80 procent av de som deltagit bedömer inte att deras sjukskrivning är en arbetsskada. Men de som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa anser att det är en arbetsskada i högre utsträckning än andra.

Omkring 60 procent av tjänstemännen har tillgång till företagshälsovård. Kvinnor i något lägre utsträckning än män. Av de som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa svarar 44 procent att de inte har kontaktat företagshälsovården innan sin sjukskrivning fast de skulle behövt det. Det kan jämföras med övriga diagnoser där mellan 10 och 20 procent inte kontaktat företagshälsovården innan sin sjukskrivning.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Mer om arbetsmiljö