Hoppa till huvudinnehållet
Artikelserie

Ett med jobbet – både bra och dåligt

Det är mänskligt att identifiera sig med sitt jobb. Men en stark identifikation kan också bli problematisk, till exempel vid omorganisationer. Det anser Igor Knez, professor i psykologi vid högskolan i Gävle.

Den forskning Igor Knez gått igenom handlar om grundläggande socialpsykologiska mekanismer: att vilja vara en del av en grupp och att vilja tycka om det sammanhang du befinner dig i. På en arbetsplats tar det sig bland annat uttryck i att personer identifierar sig med sin organisation, sin arbetsgrupp – och, eller – sitt yrke. Identifikationer som kan få extra stor betydelse i en kultur där arbetet är en central del av livet.

– Vi strävar efter att tillhöra olika grupper och skulle aldrig överleva ensamma. Så det är inte så konstigt att vi söker identifikation och lojaliteter även på arbetet. Men har man bara jobbet som det viktiga i livet kan det bli fruktansvärt jobbigt att till exempel gå i pension, eftersom man kan uppleva att man helt tappar sin identitet, säger han.

Av samma anledning kan det vara svårt att vara på en arbetsplats som inte värderar ens yrke. Även då kan den personliga identiteten få sig en törn. Samtidigt kan en svag identifikation med ett yrke försvaga en persons motivation att göra ett bra jobb – på samma sätt som en stark identifikation kan fungera som en starkt motiverande drivkraft. Men stark identifikation kan också bli ett hinder för förändring. Om en omorganisation splittrar en arbetsgrupp där medarbetarna identifierar sig starkt med sin grupp, kan det ta tid att skapa tillhörighet i och med en ny grupp.

– Det här behöver chefer förstå när de kommer nya till en arbetsplats och vill börja med att omorganisera allting. De tror att bara de ritar lite nya boxar är allting klart. Men det kan kosta oerhörda pengar eftersom det kan leda till konstiga, negativa känslor och reaktioner. Det här menar jag att man är ganska omedveten om.

För att hantera de här omedvetna processerna är det viktigt med transparens och kommunikation, och att som chef förstå att det tar tid att ändra lojaliteter.

– Förändring är i grunden positivt, men vi är konservativa psykologiskt sett, så det gäller att göra det lite lugnt. Det är som att flytta hemifrån, det är lite liknande processer.

En annan viktig kunskap, som är bra för både chefer och medarbetare att känna till, är att känslan går före tanken. Översatt till identifikation på jobbet betyder det att om du inte trivs på ditt arbete kommer du inte heller att knyta starka band. Känslan är helt enkelt inte med.

– Emotioner är grundläggande i vår anknytningsprocess, men man behöver inte tycka att allting är positivt med en arbetsplats. Men ju mer du tycker om din arbetsplats, dina kollegor och ditt yrke, desto starkare identifierar du dig, och ditt arbete blir därmed en del av dig själv.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Artikelserie

Senaste om Mer om arbetsmiljö