Hoppa till huvudinnehållet
Digitalisering

Arbetsmiljötänk bakom prisat intranät

Intranätet ska vara ett ställe som man vill befinna sig på. Ett verktyg som underlättar vardagsarbetet och kommunikationen, och som dessutom stärker företagets kultur. Det är grundtankarna bakom Svenska Spels digitala arbetsplats. Nyligen utsågs den till Nordens bästa.

"Hemmaplan" heter Svenska Spels digitala arbetsplats – det som i många sammanhang kallas intranät.

– Namnet kändes klockrent när vi kom på det, säger Karl Brännström, som hållit i utvecklingsarbetet.Foto: privat

Målet var att skapa en digital arbetsplats som medarbetarna verkligen vill använda. Det händer att verksamheter tar sin personal för given när de bygger upp interna system, anser han. Intranätet är alla ju tvungna att använda, oavsett hur det fungerar.

– Det som uttrycket hemmaplan symboliserar för laget vill vi att vår digitala arbetsplats ska symbolisera för medarbetarna, säger Karl Brännström. Det är en plats där man är lite tryggare, lite starkare. Det är ett sammanhang där man driver arbetet i samma riktning.

Atmosfären ska vara tillåtande och inkluderande, fortsätter han. Mycket arbete lades ner på att hitta rätt ton och ett fungerande språk. Alla medarbetare kan publicera innehåll och lägga upp dokument. Avdelningarna har egna ytor för att kunna samarbeta effektivt och föra konversationer. Dessutom ingår all grundinfo som rör anställningsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling, liksom mallar, checklistor, rutiner med mera.

– HR-frågorna är en av de viktigaste bitarna i innehållet, säger han.

Utvecklingsarbetet har pågått stegvis under en femårsperiod. Bland annat har man använt sig av forskning från Mittuniversitet, som studerat hur ett socialt intranät kan skapa delaktighet och tillföra värden till verksamheten. Karl Brännströms bild är att den digitala arbetsplatsen har ökat delaktigheten.

– Vi har fått otroligt bra siffror i våra utvärderingar. Många säger att Hemmaplan bidrar till ökad stolthet över att jobba på företaget. Nu är det förändringar på gång i spellagstiftningen om några år. Då är det särskilt viktigt att få med alla på resan, säger han.

FAKTA

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats är att sprida goda exempel genom att lyfta fram framgångsrika digitala arbetsplatser som skapat värde för användarna och bidragit med affärsnytta för organisationen.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Digitalisering

Senaste om Mer om arbetsmiljö