Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Fler behöver hjälp att lösa konflikter

Allt fler företag behöver hjälp med att lösa konflikter på arbetsplatsen, enligt Isabelle Wright, psykolog och organisationskonsult på företagshälsan Feelgood. En anledning tror hon kan vara det nya arbetslivet där anställda fått större möjligheter att själva styra varifrån de arbetar.

– Vi har märkt att efterfrågan på konfliktinsatser har ökat och det är en ganska markant ökning. Det kan handla om gamla konflikter som kommer upp till ytan men också om nya, sa Isabelle Wright när hon pratade på ett webbinarium arrangerat av Feelgood.

Det finns inga färska siffror på hur vanligt det är med konflikter men enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjorde 2019 hade omkring hälften av de som deltog upplevt en konflikt det senaste året.

Att Feelgood märker av en ökad efterfrågan på stöd vid konflikter tror Isabelle Wright kan bero på att många arbetar på ett nytt sätt efter pandemin.

– Jag tror man behöver lägga lite extra tid på att prata om frågor som hur ofta vi ska vara på jobbet. Det behövs en kontinuerlig dialog och vi behöver göra justeringar utifrån vad som faktiskt funkar i verksamheten.

Som chef är det viktigt att inte avfärda någon

Möjligheten att lösa en konflikt kan försvåras om parterna från början har en negativ inställning till varandra.

– Men det som är helt avgörande för konfliktens utveckling är hur vi beter oss mot varandra när vi inte kommer överens. Här är det också viktigt hur arbetsgivaren agerar, säger Isabelle Wright.

Som chef är det viktigt att lyssna på båda parter utan att avfärda någon. Isabelle Wrights tips till chefer är att försöka förhålla sig så opartisk som möjligt och försöka undvika att dra förhastade slutsatser.

– Det är verkligen så viktigt! Att ta ett förhastat beslut kan göra att en konflikt eskalerar ytterligare och att en part känner sig orättvist behandlad. Försök förhåll dig som en undersökande, icke-dömande forskare.

Låt parterna själva komma fram till en lösning

Ett första steg är att utreda vad konflikten handlar om och erbjuda stöd i form av samtal där man pratar om det som är förhandlingsbart.  

– Som samtalsledare kan man guida parterna att komma vidare och inte döma varandra. Diskutera vad som är viktigt för var och en och vad det finns för önskemål. Det bästa är att försöka få parterna att själva brainstorma kring en lösning.

Ett vanligt misstag när det gäller konflikter är enligt Isabelle Wright att man överskattar individernas skuld till att den har uppstått. Det finns visserligen individer som är mer benägna att hamna i konflikter, men det kan inte fullt ut förklara en arbetsplatskonflikt, säger hon.

– Det vi behöver göra är att titta på sammanhanget för det bidar också. En konflikt kan till exempel bero på att det finns otydlighet på arbetsplatsen kring vem som ska göra vad. Det kan leda till missförstånd och felaktiga förväntningar.

En annan faktor som spelar in är hur mogen arbetsgruppen är och hur bra de inbördes relationerna är; hur kommunicerar man, hur löser man problem och hur funkar beslutsfattande?

Isabelle Wright tycker att varje arbetsplats bör ha normer för vad som är accepterat beteende eftersom det då är lättare att säga om någon bryter mot normen.

– Om det ändå händer att det uppstår irritation är det bra som arbetsgivare att erbjuda så tidigt stöd som möjligt så att konflikten inte eskalerar och leder till kränkningar. Man kan tänka att vuxna människor borde kunna lösa saker själva. Men det är uppenbarligen inte så enkelt.

TIPS

Så kan chefen agera vid konflikter

  • Förhåll dig opartisk och undvik att dra förhastade slutsatser.
  • Undersök vad konflikten handlar om och vilka faktorer som påverkar.
  • Identifiera vilket stöd som behövs. Kan vara på individnivå men också på grupp- eller organisationsnivå.
  • Erbjud stöd i form av samtal. Fokusera på behov och önskemål och undvik att uttala dig om vad som är rätt och fel.
  • Våga fatta ett beslut som chef men förklara och motivera ditt beslut så att det blir tydligt för alla.
  • Följ upp överenskommelser, utvärdera och komplettera om det behövs.

Källa: Feelgood

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap