Hoppa till huvudinnehållet

Det behövs en kultur som främjar innovation och entreprenörskap på jobbet. Annars riskerar både företag och individer att halka efter i dagens snabba förändringstakt, enligt Kristina Närman, expert på innovation på rekryteringsbolaget Hammer och Hamborg.

Bild: Pexels/Anna Shivet

Kompetens

Bejaka din inre entreprenör

Vi lever i en snabbföränderlig värld och det ställer nya krav både på organisationer och medarbetare. Alla måste bli delaktiga i att driva utvecklingen. För att klara det behöver vi bejaka vår inre entreprenör, enligt innovationsexperten Kristina Närman. 

Innovation, kreativitet och initiativförmåga är egenskaper som hamnar högt på World Economic Forums lista över de mest efterfrågade kompetenserna i framtiden. De blir avgörande för företag och organisationer när det gäller att hänga med den snabba förändringen. Men det räcker inte med att några är engagerade.

– För att fortsätta vara relevanta måste vi hänga med i den snabba takten och organisationerna måste involvera flera i detta. Det här är förmågor som alla besitter men man kan behöva hjälp att locka fram dem, säger Kristina Närman, expert på innovation, förändring och självledarskap hos Hammer och Hanborg.

Kristina Närman
Kristina Närman är expert på innovation, förändring och självledarskap på Hammer och Hanborg.
Bild: Magdalena Bibik

Att vara entreprenör behöver inte bara handla om att starta nya företag. Entreprenörer kan lika gärna finnas inom organisationen. Kristina Närman kallar det intraprenörskap. Ett första steg för att locka fram intraprenörer är att främja en kultur där alla uppmuntras att ta initiativ och vara kreativa och delaktiga.

– Kulturen är viktig att jobba med. Redan där finns möjlighet att locka fram medarbetarnas inre entreprenör. Sätt i gång ett samtal kring hur vi vill utveckla vår kultur. Steg ett är att bestämma att vi vill göra något och skapa arenor där vi kan samtala kring hur vi vill göra och hur vi vill ha det. Vi behöver ha en gemensam bild av vad vi vill åstadkomma.

När det finns en idé kring hur man ska arbeta är det viktigt att se till att det blir så som man vill. Kanske behöver man ha kulturambassadörer på en större arbetsplats som håller liv i kulturen och driver på att alla jobbar på det sätt man bestämt.

 

Steg två handlar om att ha en struktur som främjar intraprenörskap. Har man det så finns också ett gemensamt fundament att utgå ifrån.

– Det kan till exempel handla om att titta på vad är det vi följer upp och premierar. Men också att träna på att vara kreativ, att hitta den förmågan hos sig själv och att träna på att lyssna på sina kollegor. Det här är ett ständigt pågående arbete som man behöver hålla liv i.

Det svåraste är att våga testa något nytt

Men det kanske svåraste steget är att gå vidare i handling, att omsätta idéer och faktiskt göra något av dem.

– Alla har ett inbyggt motstånd mot förändring. När vi lägger upp strategier och planerar så känns det inte farligt men att börja göra, där finns ett motstånd.

Kristina Närman pekar på techföretag och apputvecklare som en bra förebild. Här släpper man ut betaversioner och lär av misstag. Det är något alla vinner på.

– Våga släpp en första betaversion. Det kommer att finnas buggar men de går att utveckla vidare. I många delar av utvecklingsarbetet är det inte så farligt att testa. På så sätt kan vi också hitta sätt att snabbt lära och utveckla vidare.

– Ska organisationer fortsätta att vara relevanta så måste de hänga med i den snabba takten och man behöver öppna upp utvecklingsarbetet så att alla får möjlighet att delta.

TIPS

Främja kreativitet på jobbet

  • Avsätt tid och resurser. Att kläcka nya idéer tar tid.
  • Våga göra fel. För att pröva nya saker behövs ett tillåtande klimat.
  • Ha en löpande dialog. Det är lättare att jobba vidare med en idé om man får stämma av den med sin chef eller sina kollegor.
  • Rimlig arbetsbelastning. Negativ stress hämmar kreativiteten.
  • Inflytande, medarbetare som kan påverka sina arbetsuppgifter och sina mål blir mer kreativa.
    Källa: Akavia
bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Kompetens

Senaste om Ledarskap