Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Orimlig arbetsbelastning för många chefer

Många har kanske lite lugnare tempo på jobbet inför stundande sommarsemester. Men för cheferna ser det lite annorlunda ut enligt en ny undersökning från Ledarna. Var fjärde svensk chef har sällan eller aldrig tid för återhämtning.

Främst är det chefer inom offentlig sektor som lider av hög arbetsbelastning. Där är det så många som var tredje chef som sällan eller aldrig har tid för återhämtning, enligt undersökningen. De kvinnodominerade områdena äldreomsorg, socialt arbete samt hälso- och sjukvård sticker ut. Där är det mer än 37 procent av cheferna som saknar tid för återhämtning. Vid en jämförelse mellan könen är andelen 10 procentenheter högre bland chefer som är kvinnor jämfört med chefer som är män – 34 jämfört med 24 procent.

− Att kunna ha en längre sammanhållen ledighet för att återhämta sig är oerhört viktigt, inte bara för chefens välmående utan för hela verksamheten, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna i en kommentar.

Han anser att ett problem är de stora personalgrupperna inom offentlig sektor är ett problem och att både politiken och arbetsgivarna måste börja prioritera och synliggöra chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Stress

Senaste om Ledarskap