Hoppa till huvudinnehållet

Den digitala arbetsmiljön prioriteras inte tillräckligt på företagen, enligt en ny undersökning.

Bild: Israel Andrade/Unsplash

Digitalisering

Digital arbetsmiljö prioriteras inte

Hela 45 procent av landets chefer anser att det är IT-avdelningen och inte HR eller ledningsgruppen som ansvarar för att den digitala arbetsmiljön är bra. Det visar en ny undersökning.

På uppdrag av IT-bolaget Global Connect har Kantar Sifo intervjuat chefer om vem som ansvarar för den digitala arbetsmiljön på deras företag. 45 procent har svarat att den är IT-avdelningen som har huvudansvaret och endast 11 procent uppger att det är HR-avdelningens ansvar.

– I takt med den digitala omställningen har arbetsuppgifterna för IT-avdelningen ökat lavinartat. När arbetsmiljön blir mer digital tenderar riktlinjer och policys som annars faller på HR i stället hamna på IT-chefens bord, säger Henrik Hammarström, chef för Global Connects företagsaffär.

Erik Hammarström
Henrik Hammarström, chef för Global Connects företagsaffär.
Bild: Global Connect

Enligt Henrik Hammarström är det problematiskt eftersom många svenska bolag inte har IT-avdelningen representerad i ledningsgruppen. Det gör också att en rad viktiga frågor kring den digitala arbetsmiljön riskerar att hamna i skymundan.

– Pandemin har accelererat den digitala utvecklingen och vi har hoppat många år framåt i tiden. De flesta organisationer har inte hunnit reda ut frågor om vem som ansvarar för arbetsmiljön när medarbetarna i större utsträckning jobbar hemma. Arbetsmiljöronder utförs inte i hemmet och de flesta har inte lika bra stolar, skärmar och skrivbord hemma, säger han.

Det skapar en digital spagetti

Ett annat område som riskerar att falla mellan stolarna när den digitala arbetsmiljön inte inkluderas i det generella arbetsmiljöarbetet är IT-säkerheten, enligt Henrik Hammarström.

– Många organisationer har nu medarbetare utspridda på olika platser, på olika enheter som ansluter till applikationer, servrar och annan digital infrastruktur. Dessa enheter är i sin tur distribuerad på en mängd olika plattformar både i molnet, i datacenter och i egna datahallar. Det skapar en digital spagetti som kan tyckas omöjlig att ha koll på.

Undersökningen visar också att medarbetarnas förståelse för vad IT-avdelningen arbetar med är relativt låg och att 44 procent av landets IT-chefer lägger mer tid på att släcka bränder än att ägna sig åt strategiskt arbete och utveckling av verksamhetens IT-lösningar.

– Uppenbarligen diskuteras inte den digitala arbetsmiljön tillräckligt i företagens ledningar. Det är förvånande, med tanke på hur strategiskt viktig det är utifrån flera aspekter och riskerna för att det bidrar negativt på flera plan, säger Henrik Hammarström.

HENRIK HAMMARSTRÖMS TIPS

För en bättre digital arbetsmiljö

  1. Lyft frågan kring den digitala arbetsmiljön i ledningsgruppen och utgå från att den är verksamhetskritisk.
  2. Skapa riktlinjer och policys för digital arbetsmiljö samt hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.
  3. Förtydliga rollerna. IT-avdelningen bör ansvara för de tekniska delarna, t.ex. IT-säkerhet och tillgång till digitala system och HR för övriga personalfrågor, t.ex. hur man uppför sig och delar information i den digitala arbetsmiljön samt gränsdragning mellan jobb och fritid. Tydliggör även linjechefens ansvar för sina medarbetare.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Digitalisering

Senaste om Ledarskap