Hoppa till huvudinnehållet
Porträtt Kristina Palm

Ska man få folk att vara på jobbet måste det ge något, säger Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet.

Bild: Theresia Viska

Hybridkontor

Det krävs för att unga ska välja kontoret

Synen på att arbete bara kan göras på ett kontor förändrades radikalt under pandemin. Nu brottas många företag med att få medarbetarna att vilja åka till kontoret igen. Yttre belöningar som gratis frukost räcker inte, anser forskaren Kristina Palm.

Nyligen gjorde Kantor Sifo, på uppdrag av Mer arkitekter, en undersökning om vad som motiverar svenskar att arbeta mer från kontoret. Unga i åldersgruppen 18–29 år vill se fler förmåner som underlättar i vardagen samt utökad service på kontoret som gym eller duschar. Förmåner var även viktigt för äldre arbetstagare, men de efterlyste i större utsträckning fler tysta rum för att kunna arbeta i fred.

– Svaren i undersökningen är en tydlig indikation på att dagens kontor måste vara så mycket mer än bara mötesplatser. Det ställer höga krav på såväl oss arkitekter som på fastighetsägare och arbetsgivare, säger Venke Osnes, en av två vd:s på Mer arkitekter.

Tror inte på yttre belöningar

Men Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet, tror det krävs mer än yttre belöningar som gratis frukost eller gym, för att locka medarbetare till kontoret. Snarare handlar det om att hitta mer djupgående värden och om att bestämma möten där man ses fysiskt, säger hon.

I en forskningsstudie har hon intervjuat tjänstemän i två olika svenska kommuner för att ta reda på vad som skedde när pandemirestriktionerna lättade.

– Båda kommunerna hade bestämt att det skulle bli en succesiv tillbakagång till kontoret under hösten, men det var få av de 40-talet medarbetare och chefer som hörsammade det. De chefer som hade varit tydliga med vilka dagar man skulle vara på jobbet hade också fler medarbetare på plats än i de avdelningar där det inte var lika tydliga direktiv.  

Foton på hemarbetsplatsen

I samma forskningsprojekt ombads  att anställda att mejla foton sin hemarbetsplats under pandemin.

Många valde att skicka in vackra naturbilder.

– Forskning har visat att naturen är en hälsokälla för oss människor, och det verkar som att många har nyttjat naturen på ett annat sätt än när man är på det gemensamma kontoret. Pauser har tillbringats utomhus och många har tagit promenader, säger Kristina Palm.

Kvinnliga anställda beskrev att distansarbetet under pandemin varit positivt eftersom de hade sparat in tid på att slippa tänka på sitt utseende. De behövde inte planera kvällen innan vilka kläder de skulle ha på sig och de slapp sminka sig och fixa håret på morgonen.

– Det är en insats att kliva upp och resa till kontoret. Ska man få folk att vara på jobbet måste det ge något. Man behöver veta att fler är där och kanske ha bestämt på förhand att vissa möten är fysiska.

Att använda foton i skyddsronder skulle kunna vara ett bra sätt att inkludera hemarbetsplatsen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt Kristina Palm som understryker att det är viktigt att följa upp hur det nya hybridarbetssättet fungerar.  

TOPPLISTA

Det motiverar unga att åka till kontoret

  1. Fler förmåner som underlättar min vardag (47 %)
  2. Utökad service i fastigheten, t.ex. gym eller duschar (24 %)
  3. Fler rum för att kunna arbeta ifred (19 %)
  4. Fler gemensamma sociala aktiviteter i lokalerna (18 %)
  5. Mer inspirerande lokaler (15 %)

Källa: Mer Arkitekter

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Hybridkontor

Senaste om Ledarskap