Hoppa till huvudinnehållet

Malin Rapp på företaget Selfleaders har tillsammans med Karolinska Institutet gjort en studie om självledarskap.

Bild: Selfleaders

Kompetens

Många vinster med att vara sin egen chef

Hemarbete ställer ökade krav på medarbetarna att själva leda sitt arbete. Men det behöver inte vara negativt. Enligt en ny studie kan självledarskap göra att medarbetarna mår bättre, får en bättre relation till sina kollegor och har lättare att sätta gränser mellan jobb och fritid.

När utbildningsföretaget Selfleaders år 2009 startade ett program i självledarskap på Handelshögskolan, visste ledningsgrupper knappt vad begreppet innebar. Tolv år senare har självledarskap fått ett mycket starkare fäste.

– Det beror på att arbetslivet blivit allt mer komplext, föränderligt och osäkert. Dessutom har pandemin ställt mycket på sin spets och bidragit till det ökade behovet och intresset, säger Malin Rapp, föreläsare och ledarutvecklare på Selfleaders.

Självledarskap ökar trivseln

Tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet ligger företaget bakom en ny studie som fastslår att självledarskap kan förbättra medarbetarnas mående på arbetsplatserna och hur vi samverkar med varandra.

– En stor del i självledarskap handlar om att förstå sina personliga värderingar och styrkor, och hur man på bästa sätt kan utgå från dessa på arbetet och i relation till andra. När vi får syn på det som är viktigt för oss ökar motivationen att agera på det, och att använda våra styrkor rätt. Vi känner oss mer kompetenta och behövda, säger Malin Rapp.

Lättare att sätta gränser

I studien framgick det också att respondenterna blev bättre på att hantera osäkerhet.

– Istället för att bli frustrerade och oroliga så undersökte man vilka värderingar man trots det kunde få uttryck för; vad kan man påverka som fortfarande ligger inom ens kontroll. Att vara grundad i sina värderingar främjar ett möjlighetstänkande.

I tider av distansarbete och med en ökad grad av digitala verktyg anser Malin Rapp att de som utövar självledarskap har enklare att sätta gränser mellan jobb och fritid.

– Det möjliggör också att vi kan bli mer långsiktigt hållbara. Ofta tar vi inte själva tid för att tydliggöra för oss själva vad som verkligen är viktigt för oss, vad vi behöver för att må bra och vad som känns meningsfullt att bidra till.

Bättre relationer på jobbet

Enligt Malin Rapp är självledarskap en nyckelfaktor i en värld som i mångt och mycket har skakats om det senaste året.

– Forskning från universitetet Harvard visar att vi kan förhålla oss till vår omvärld på olika sätt. I en värld där mycket blir mer komplext och förändras snabbare så blir det just viktigt med självledarskap och att hantera osäkerhet med att själv gå in i olika situationer med egna tydliga intentioner. Det blir också viktigt att hitta sätt att ta beslut, hantera känslor och fokusera på lärande i svåra situationer.

Malin Rapp och kollegan Jan Artem Henriksson, som ledde studien, förvånades över att personlig utveckling i sig verkar skapa mer meningsfulla relationer.

– Det verkar som att inre utveckling och självinsikt får en mycket positiv effekt i att bättre samverka med andra, och att det finns en vilja av att bidra och skapa ömsesidiga relationer.

 

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Kompetens

Senaste om Ledarskap