Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Allt fler företag satsar på grön omställning

Allt fler företag inser nödvändigheten av att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart företagande, både av miljö- och lönsamhetsskäl. I den nyutkomna boken "Hållbariseringen" ges en vägledning i hur man kan gå tillväga med hållbarhetsarbetet.

I dagarna samlas världens ledare på FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow för staka ut riktlinjerna för hur den eskalerande klimatkrisen ska hanteras. Näringslivet har en viktig roll i att minska klimatpåverkan. Men många företag kritiseras för att lyfta fram enskilda miljöinsatser i sin marknadsföring för att skapa en bild av medvetenhet och ansvarstagande.

– I kontakten med en del företag har jag märkt att det inte funnits något genuint intresse för att göra en förändring utan det har varit mer att man vill att det ska se bra ut, så kallad greenwashing, säger Mikael Botnen Diamant, som utbildar företag, myndigheter och organisationer i hållbarhetsomställning. Foto: privat

Något har hänt

Men de senaste 3–4 åren har något hänt, menar han. Trycket har ökat på företagen från såväl ägare, investerare och politiskt håll att trappa upp hållbarhetsarbetet. Påtryckningarna kommer också från företagens egna anställda, som vill se mer socialt och miljömässigt ansvarstagande.

– Företagen har på riktigt förstått att de måste ställa om. Tidigare har man mest gjort det som känts självklart, som legat innanför grindarna på företaget. Men nu har man börjat förstå att de stora påverkansområdena ligger längre ut i värdekedjan, i leverantörs- och produktionsleden.

Se det som en långsiktig investering

Med boken "Hållbariseringen" vill Mikael Botnen Diamant och medförfattaren Carl-Johan Schultz hjälpa företag att ställa om sin verksamhet med utgångspunkt utifrån nio pusselbitar. Den första biten, som kanske är den viktigaste, handlar om att inventera de interna förutsättningarna. Alla måste dra åt samma håll och inte motarbeta satsningen på grund av kortsiktiga vinstintressen.

– Man kan se det som en långsiktig investering. Ser man det på det sättet så behöver man inte ha kortsiktiga ambitioner, säger Mikael Botnen Diamant.

Nästa steg handlar om att kartlägga och analysera den påverkan som företagets verksamhet har på miljön.

– Ligger ens påverkan i leverantörsleden måste man fråga sig om man har kontroll. Om inte, hur skapar vi oss kontroll?

Mål både på kort och lång sikt

Utifrån den kartläggning och analys man har gjort gäller det sedan att hitta lösningar. Det kan handla om allt ifrån att ha en ekologisk fruktkorg på jobbet till att samverka med andra företag för att kunna ställa krav på leverantörerna. När man formulerat lösningarna behöver man ha kortsiktiga och långsiktiga mål för omställningsarbetet.

– Vi menar att man ska välja ut fem svåra mål där man jobbar med långsiktiga lösningar samt fem enkla mål som man kan göra på en gång, säger Mikael Botnen Diamant.

Nästa steg är att implementera åtgärderna där man också involverar och uppmuntrar personalen att delta i arbetet. För att få med alla i båten kan det behövas utbildning.

– Du behöver ha en utbildningsstrategi. Tidigt i processen kan det behövas utbildning för att personalen ska förstå vad hållbarhet är.

Den näst sista pusselbiten handlar om att följa upp, redovisa och revidera de uppsatta målen och åtgärderna. Slutligen är det viktigt att kommunicera och vara öppen och transparent med omställningsarbetet.

Mikael Botnen Diamant menar att man inte behöver följa pusselbitarna i den ordning som de är uppställda i boken. En del bitar kan komma in tidigare i processen.

– En sådan här process är aldrig linjär. Det handlar om vad det är för typ av företag. Det kan vara så att man behöver utbilda först eller att kommunikationen kan komma in tidigare, säger han.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap