Hoppa till huvudinnehållet

Jonas Borell vid Lunds tekniska högskola har fått pris för sin förmåga att undervisa och engagera ingenjörsstudenter i arbetsmiljöfrågor.

Bild: Robert Olsson

Arbetsmiljöarbete

Prisas för undervisning i arbetsmiljöfrågor

För många studenter är ett intressant jobb med bra arbetsmiljö viktigare än hög lön och status, menar Jonas Borell, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola. Han har fått årets Levipris för sin förmåga att engagera ingenjörsstudenter i arbetsmiljöfrågor.

Jonas Borell undervisar ingenjörsstudenter i arbetsmiljöteknik, men håller också kurser i ledarskap och organisationsteori där han väver in arbetsmiljöfrågor i utbildningen.

– Det vi försöker få studenterna att förstå är att arbetsmiljö är ingen separat fråga utan en integrerad del av ledarskap och organisationsarbete. Arbetsmiljön är en aspekt som man måste vara medveten om att den finns där, och den kan ha både negativa och positiva effekter, säger han.

Eftersom ingenjörsstudenter ofta blir chefer eller får ledarroller under sin karriär är det extra viktigt att de har kunskaper om arbetsmiljö, menar han.

– De har inte bara ett formellt ansvar utan de är också de som faktiskt sätter ramarna för andras arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial. Det är jättviktigt att man förstår allvaret i det.

Jonas Borell får Levipriset för sin förmåga att entusiasmera studenterna och för sin höga kvalitet i undervisningen. Själv upplever han att det finns ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor bland studenterna.

– Det finns ju undersökningar om vad både gymnasieungdomar och högskolestudenter har för värderingar. Många säger att ett intressant och stimulerande jobb med en bra arbetsmiljö är viktigare än hög lön och status. Som arbetsgivare borde man tänka på att det är väldigt högt prioriterat av många unga i dag.

Han menar att det är viktigt att studenterna inser att arbetsmiljö inte bara handlar om problem utan även är nyckeln till att skapa trivsel och en väl fungerande verksamhet. De psykosociala frågorna är också extra viktiga nu när samhället går igenom en omfattande digitalisering.

– Det finns många fördelar. Man kan jobba snabbt och effektivt och man kan ha digitala möten och jobba på distans. Men det skapar också nya varianter av problem med sammanhållning, gränsdragningar och stress, säger han.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap