Hoppa till huvudinnehållet
Rekrytering

Nytt verktyg för inkluderande rekrytering

Nyligen lanserades ett digitalt verktyg för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald. De företag som satsar på mångfald blir mer framgångsrika, enligt Rodrigo Garay på stiftelsen Working for Change.

Företag som inte arbetar med inkluderande rekryteringsprocesser riskerar att halka efter på en konkurrensutsatt marknad. Det anser Rodrigo Garay, grundare och generalsekreterare för stiftelsen Working for Change.

– Dels ökar risken för kompetensbrist och dels blir företag som satsar på mångfald mer framgångsrika. Det finns många exempel på detta. Foto: Working for change

Working for Change har tillsammans med Kantar Sifo och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram ett digitalt verktyg, Kompetensmetoden, för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald.

– Vi har en definition av kulturell mångfald Sverige som är att du är född utomlands eller har två föräldrar födda utomlands. Men när vi frågade akademikerna så är definitionen snarare hur du som person med utländsk härkomst uppfattas i en rekryteringsprocess. Det behöver inte vara namnet, utseendet eller vilket födelseland du har – utan hur du uppfattas. Du pratar svenska men uppfattas ändå annorlunda, säger Rodrigo Garay.

Enligt honom kan digitala verktyg hjälpa arbetsgivarna till att skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser:

– Vårt verktyg innehåller ett anonymt självtest som finns tillgängligt på nätet. Där kan HR-chefer och andra som hanterar frågor om rekrytering testa sin rekryteringsprocess, och därmed få en indikation inom vilket område det finns utrymme för förbättringar.

Kompetensmetodens test innehåller sex steg; fyra av dem har med rekryteringen att göra och resterande två fokuserar på hur man uppnår en inkluderande arbetsplats.

– Vi frågade ett urval av akademiker med utländsk härkomst om deras syn och erfarenheter av att söka jobb i Sverige, och de lyfte fram en antal utmaningar som vi sedan presenterade för ett antal HR-chefer. Modellen är ett mynt med två sidor och innehåller konkreta förslag på hur en person med rekryterande ställning kan hantera frågor om kulturell mångfald.

Rodrigo Garay säger sig vara övertygad om att svenskt arbetsliv kan vässas ytterligare med flera olika kompetenser och perspektiv i organisationerna.

– I och med kompetensbristen med den allt äldre befolkningen i Europa står vi inför en kris. Arbetsgivare måste bli bättre att skifta perspektiv. De som rekryterar behöver helt enkelt ha processer och system som inkluderar personer med utländsk härkomst.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Rekrytering

Senaste om Ledarskap