Hoppa till huvudinnehållet

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet, har gjort en studie som visar att kvinnliga chefer är mer utsatta för sexuella trakasserier än underordnade.

Bild: Magnus Bergström

Sexuella trakasserier

Chefer utsätts oftare för sexuella trakasserier

Chefer och kvinnor i arbetsledande positioner utsätts i högre utsträckning för sexuella trakasserier av sina underordnade. Det visar en ny arbetsplatsstudie gjord av forskare i Sverige, Japan och USA.

Att bli chef fungerar inte som skyddshölje mot oönskade inviter, olustiga sms eller nedsättande kommentarer. Faktum är att det precis tvärtom. Nu är det bevisat att det faktiskt är vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner. Framför allt är det mellanchefer, som ansvarar över manliga kollegor, som löper störst risk. Till exempel kvinnliga enhetschefer eller projektledare. En förklaring kan vara att de utsätts av både underordnade och högre chefer.

– Det är förvånande. Jag tänkte dels att kvinnor med makt på arbetsplatsen kan använda sin ställning för att sätta stopp för trakasserier. Jag hade också svårt att föreställa mig att underordnade vågar trakassera en chef. Men det händer ju uppenbarligen, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet.

Genom att analysera enkätsvar från Sverige, USA och Japan har forskare från SOFI tillsammans med amerikanska och japanska forskare undersökt vilka positioner kvinnor haft som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I studien fann man att kvinnor med arbetsledande positioner har mellan 30 och 100 procent högre utsatthet för sexuella trakasserier, och att det är steget till att bli lägre chef som ger den största ökningen av risken för sexuella trakasserier på jobbet.

– En anledning att vi ser högst utsatthet på lägre nivåer av ledarskap kan vara att dessa kvinnor blir "klämda" mellan två grupper av förövare. Liksom kvinnor utan ledarskap kan de utsättas av trakasserier från kollegor, men de har också underordnade som kan trakassera dem, och de är oftare i situationer där de träffar personer ännu högre upp i organisationen, säger Johanna Rickne.

När kvinnorna tillfrågades om vem som utsatt dem för trakasserier var det tydligt att det var mer utsatthet bland cheferna från de här två grupperna.

– En annan orsak kan vara att kvinnor bryter mot könsnormer när de utövar ledarskap på arbetsplatsen, och att det kan vara provocerande, konstaterar Johanna Rickne.

Enligt henne är det övergripande mönstret väldigt likartat oavsett om det handlar om arbetsplatser i Japan, USA eller Sverige: i samtliga länder har kvinnor med arbetsledande positioner en klart högre utsatthet för sexuella trakasserier än de längre ner i hierarkin

– Kvinnor med arbetsledande funktioner utsätts mer, och särskilt när de är chefer över män. Att detta mönster är så snarlikt mellan länderna kan vara förvånande i sig. Eftersom kvinnor har mer inflytelserika positioner på den svenska arbetsmarknaden än i Japan, och eftersom könsrollerna inte är lika traditionella, hade vi kunnat förvänta oss att chefer inte skulle utsättas för mer trakasserier i Sverige. Att det ändå förhåller sig på det sättet tyder på att chefskapet för män och kvinnor sker på olika villkor, även i en relativt jämställd kultur.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Ledarskap