Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Han blir Sveriges första professor i HR

Vad kännetecknar attraktiva arbetsgivare som är bra på att utveckla och engagera sina medarbetare? Det är ett forskningsområde som Stefan Tengblad, Sveriges första professor i Human Resource Management, vill satsa på.

Inrättandet av en professur inom Human Resource Management, HRM, har varit på gång länge, men det är först nu som det blivit verklighet. Professuren är förlagd vid Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet. Syftet är bland annat att samordna den forskning som bedrivs inom området på universitetet och som är uppdelad på olika institutioner.

– Det interna arbetet blir bland annat att samla de här forskarna så att de känner att de ingår i en gemensam forskningsmiljö. Det återstår mycket arbete med att åstadkomma detta, säger Stefan Tengblad.Foto: Cecilia Fransson/Högskolan i Skövde

Han vill även utveckla två forskningsinriktningar på centret. Den ena handlar om personalstrategi och hur man ska vara som arbetsgivare för att attrahera och utveckla medarbetare och få dem involverade i verksamheten.

– Det andra området är hur HR-arbetet ser ut och utvecklas kopplat till lite olika aspekter. Det gäller till exempel sådana begrepp som agilitet och vi har även digitaliseringen kopplat till HR som kan påverka yrkesrollen. Sedan ska vi också titta på hur HR kan bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv och hur HR kan bidra till innovation, förändring och omställning, säger Stefan Tengblad.

Förhoppningen är att kunna anställa fyra doktorander under innevarande år som kan forska kring de här frågorna.

Personaladministration har traditionellt handlat mycket om rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Men utvecklingen inom HR har gått mot att jobba mer strategiskt med de mänskliga resurserna i en organisation.

– Det har blivit en professionalisering av yrkesrollen med en gemensam kunskapsbas och ett större fokus på organisationsperspektivet och hur man kan använda personalen för att utveckla organisationen, säger Stefan Tengblad.

Det har gjort att personalfunktionen numera ofta sitter med i ledningsgrupper och har kommit närmare de strategiska processerna i utvecklingsarbetet. Samtidigt har en del uppgifter tagits över av chefer, som till exempel att hålla utvecklingssamtal, sätta lön och följa upp arbetsprestationer.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap