Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Chefer och medarbetare ser olika på arbetsmiljön

Blir inte arbetsklimatet bättre trots att ni i åratal gjort mätningar och olika insatser? Det kan bero på att chefer och medarbetare har olika problembild och olika syn på hur bra arbetsmiljön egentligen är, enligt en ny forskningsstudie.

Hela 60 procent av cheferna har en annan syn på hur väl saker som ledarskap, teamarbete och säkerhetsklimat fungerar på arbetsplatsen. Av dessa tenderar 30 procent av cheferna att överskatta hur bra arbetsmiljön är och 30 procent att underskatta – det vill säga de ser mer negativt på arbetsmiljön än vad medarbetarna gör. Det visar en forskningsstudie av Henna Hasson, professor i implementeringsvetenskap och Ulrica Von Thiele Schwarz, docent i psykologi, båda vid Karolinska Institutet.

– Man ser inte världen på samma sätt. Både inom en medarbetargrupp finns det olika syn men kanske framförallt mellan chefer och medarbetare inom en organisation, sa Ulrica Von Thiele Schwarz när studien presenterades på ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring. 

En särskild riskfaktor som forskarna uppmärksammat är när chefer överskattar arbetsklimatet och ledarskapet. Det kan till exempel leda till en tystnadskultur där medarbetare drar sig för att påtala brister och problem.

Att chefer och medarbetare ser olika på arbetsmiljön påverkar både chefer och medarbetare negativt, enligt studien. Medarbetarna upplever mer stress och har sämre tilltro till sin egen förmåga i grupper där det saknas samsyn om arbetsmiljön. Chefer skattar sin hälsa och sitt ledarskap sämre.

– Man kan kanske tro att det bara är chefen som påverkar medarbetarnas hälsa och inte tvärtom. Men det är klart att även chefen påverkas när det råder väldigt olika syn på arbetsplatsen kring arbetsmiljöfrågor, sa Ulrica Von Thiele Schwarz

En annan konsekvens av att chefer och medarbetarna ser olika på arbetsmiljön är att de åtgärder och förbättringar som görs inte får önskad effekt.

– Ibland kan det till och med vara bättre att vara överens om att det fungerar dåligt. Men att medarbetarna är överens om att chefen är dålig är däremot inte bra för arbetsmiljön, sa hon.

Forskarnas slutsats är att om man vill lyckas med förbättringar av arbetsmiljön måste man ta reda på både hur medarbetarna och cheferna ser på frågor som arbetsklimat och ledarskap. I dag görs nästan uteslutande sådana undersökningar på medarbetarnivå.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Ledarskap