Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Rawpixel

Sjukfrånvaro

Stor ökning av chefer som mår dåligt

Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor.

Sedan 2014 har chefernas sjukfrånvaro ökat med 50 procent och framförallt är det de långa sjukskrivningarna som ökar. Det visar en undersökning från företagshälsovårdsbolaget Previa där totalt 12 300 chefer inom både privat och offentlig sektor. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar. Den har ökat med hela 500 procent sedan 2014 och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa, anser att arbetsplatserna måste bli mer hållbara. Högt arbetstempo och ständiga förändringar gör att det blir för lite tid över för reflektion, återhämtning och kreativitet, enligt henne. Foto: Previa

Pernilla Rönnlund lyfter också fram mellanchefernas allt mer pressade vardag som en orsak till ohälsan.

– Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas resurser och de upplever bristande stöd från sina chefer. Företagen måste bli mer medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger hon.

En riskgrupp för psykisk ohälsa är yngre chefer med småbarn hemma som försöker navigera i ett allt mer gränslöst arbetsliv med mer eller mindre uttalade krav på tillgänglighet utanför arbetstid samt vid vab och sjukdom.

Pernilla Rönnlund önskar att fler ledningsgrupper pratar om organisatorisk och social arbetsmiljö och inte bara om resultat och verksamhetsplaner. Dessutom behövs ökad kompetens i hur man arbetar proaktivt med arbetsmiljön ur ett hållbarhetsperspektiv och hur man fångar upp individer som visar tecken på stress och ohälsa.

– Och det är viktigt att det finns möjliga ersättare om chefen behöver ta en time out, säger Pernilla Rönnlund.

TIPS

Motverka psykisk ohälsa bland chefer

  • Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
  • Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
  • Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.
  • Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.
  • Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  • Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.
  • Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

Källa: Previa

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Ledarskap