Hoppa till huvudinnehållet
Niklas Hedin, vd på Centiro

Niklas Hedin, vd på Centiro, säger att självledarskap lett till nöjdare kunder och mer trogna medarbetare.

Bild: Julia Sjöberg

Kompetens

Hur leder man sig själv?

Motiverad och självgående personal som leder sig själva utan chefer som petar i allt. Det låter som en drömarbetsplats. Men självledarskap ställer höga krav på både chefer och medarbetare.

Digitaliseringen i arbetslivet gör det möjligt att jobba på ett nytt sätt, samtidigt som arbetsplatser effektiviseras för att uppnå lägre kostnader och högre produktivitet.

Många prata om begreppet självledarskap, det vill säga att medarbetare tar och får ett större ansvar för sin tid och utveckling och leder sig själva i större utsträckning.

En jättechans – och en jätteutmaning på samma gång, anser Kelly Odell, föreläsare och utbildare inom ledarskap.

– När man tar till sig uttryck som självledarskap har många inte förstått den stora effekt som orden kommer ha på verksamheten i stort. Det är en helt ny ledarskapsfilosofi.

Självledarskap innebär ett par stora förändringar, som färre chefer. Det innebär dock inte att kvarvarande chefer lutar sig tillbaka utan ställer snarare högre krav på ledningen att se till att det finns en väl förankrad syn på mål, syfte och inriktning. 

Och för att medarbetare ska kunna axla ett självledarskap måste cheferna ge frihet till medarbetarna, och delegera både ansvar – och mandat, enligt Kelly Odell.

– Medarbetarna kommer att göra fel ibland, på samma sätt som att du som chef fattar fel beslut ibland. Men genom att delegera sprider du också ut riskerna, säger han.

Därför är det av stor vikt att skapa en trygg miljö där medarbetare vågar ta ansvar. Oviljan hos vissa anställda att fatta beslut bör tolkas som ovana eller rädsla för att göra fel.

– Medarbetarna kommer inte heller våga fatta egna beslut om de riskerar att få smäll på fingrarna varje gång de har fattat ”fel” beslut. Prata i stället igenom hur hen tänkte och resonerade och vilka effekter prioriteringen hade, säger Kelly Odell.

En arbetsplats som alltid använt sig av olika former av självledarskap är företaget Centiro, som utvecklar mjukvara inom logistik.

Niklas Hedin är vd och grundade företaget för 21 år sedan och berättar att de har utvecklat sitt självledarskap över tid.

– Medarbetarna har haft möjlighet och utrymme att fatta många beslut själva i sitt dagliga arbete hela vägen. Men tidigare var vi mer avdelningsorienterade, och hade då svårt att få medarbetarna att ha gemensamma mål, utan det blev snarare att man byggde upp murar av vi och dem.

Det var efter att Niklas Hedin gått en ledarskapsutbildning för fem år sedan som han och en kollega började skissa på ett nytt arbetssätt. Successivt gjordes en omorganisering där samtliga teamledare avskaffades och man delade in grupper om åtta personer där alla ansvarar och fördelar sitt arbete själva.

Nuförtiden träffas teamen varje morgon, och representanter från alla team varje måndag för en veckouppdatering, i stället för att en chef bestämmer dagordningen. 

Centiro har nu rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser i tio års tid.

Ett kvitto på att de gjort något rätt, säger Niklas Hedin.

– Genom att ta tillvara medarbetarnas egna idéer och visioner får vi loss kraften i organisationen och har en större chans att få oväntade resultat.

Men ingen har påstått att det är enkelt. Självledarskap ställer helt nya krav på ledningen. Det krävs både uthållighet och fokus – och en konstant avvägning mellan frihet och tydlighet.

För den som tror att arbetsplatsen förblir intakt genom att bara plocka bort chefen har inte förstått konceptet, enligt Niklas Hedin.

– Det går inte att rulla på slentrian, utan ledarna behöver vara vaksamma, se individuella behov och växla i sitt ledarskap.

Det ställs också nya krav på medarbetarna, som att alla måste ta ansvar för det som ska göras och ge varandra regelbunden feedback – något som Centiro utbildar samtliga anställda i.

– Alla kollegor ska ha en medvetenhet kring hur feedback fungerar och hur viktigt det är, för självledarskap bygger på att medarbetarna vågar prata med varandra och uttrycka sina behov.

Skulle det då fungera att gå tillbaka till att ha en traditionell chef, på en arbetsplats där man en gång har infört självledarskap? Mja.

– Byter vi modell och börjar med titlar och ranking händer något med kulturen rätt snabbt. Vi kanske skulle vinna på kort sikt genom att det går att optimera processer lite snabbare med en ledare som pekar med hela handen, men vi skulle garanterat förlora både innovation, prestation och nöjdhet på lång sikt, säger Niklas Hedin.

 

TÄNK PÅ DET HÄR

När ni introducerar självledarskap

Tips till medarbetaren

Ställ frågor. I stället för att lämna mötet frustrerad – ställ frågor. Det innebär vare sig att du är en motståndare eller bråkig bara för att du frågar om sådant du inte förstår. Vad betyder självledarskap för dig? Vad får du fatta beslut om? Var sätter ni en gräns och varför?

Skaffa dig ett helhetsperspektiv. Det spelar ingen roll om det är torrt och skönt i din del av båten, om en annan del läcker in vatten. Det fungerar inte att arbeta i stuprör, utan samtliga på arbetsplatsen behöver ta ansvar och förstå hur ens arbete påverkar helheten.

Våga agera. Vänta inte på direktiv eller order. Bestäm vad du behöver göra och gör det. Om du är osäker fråga, men tänk på att du har huvudansvaret över dig själv.

Tips till chefen

Släpp kontrollen. Ser du som ledare till att fatta kloka beslut eller att kloka beslut fattas? Ge personalen ansvar, men även mandat att agera. Du som chef är ytterst ansvarig, men kvaliteten på besluten kommer sannolikt öka om du inte fattar alla beslut själv. 

Kommunicera. Kommunikation är alltid viktigt, men särskilt vid självledarskap, då det också ställs högre krav på att cheferna sätter tydliga ramar. Kom ihåg att det svåraste med kommunikation är ofta att lyssna.

 Lyft blicken. Ditt jobb är att hålla blicken på vart ni ska, inte peta i detaljer. Fokusera i stället på visionen och syftet och låt medarbetarna ta så mycket ansvar som möjligt för vad ni ska göra och hur ni ska göra det.

Källa: Kelly Odell, föreläsare och utbildare inom ledarskap

bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Kompetens

Senaste om Ledarskap