Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Det utmärker Sveriges bästa arbetsgivare

Lagom stora arbetsgrupper är en av de viktigaste faktorerna för en trivsam arbetsmiljö. Det säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet som varje år utser Sveriges bästa arbetsgivare.

Segrarna i utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare är indelade i fyra klasser: "Mest attraktiva arbetsgivare" är fastighetsbolaget Jernhusen, "Mest jämställda arbetsplats" är Sveriges Radio, "Bäst hälsoindex och mest hållbara arbetsgivare" är innovationsmyndigheten Vinnova och "Bäst hälsoindex" gick till en enhet inom byggbolaget Peab.

När Tina Ekström ska nämna kriterier som är gemensamma för vinnarna är det en faktor som står ut, nämligen arbetsgruppens storlek.

– Det är i en arbetsgrupp på mellan tolv och femton personer som vi mår bäst. När det var fler i en grupp kunde vi se att både korttidsfrånvaron och de längre sjukskrivningarna ökade. Foto: Nyckeltalsinstitutet

Hon säger att detta med stora arbetsgrupper också är en jämställdhetsfråga. De 20 procent mest kvinnodominerande organisationerna i Sverige har i genomsnitt 20 anställda per chef. De 20 procent mest mansdominerande verksamheterna har i genomsnitt 8 anställda per chef.

Om arbetsgruppens storlek är det som ger störst effekt på arbetsvillkoren så kommer ledarskapet på andra plats därefter lika karriärmöjligheter.

Branscher där det finns flest attraktiva arbetsgivare – alltså företag med goda arbetsvillkor -är: It/telekom, fastighets-, energi och finansbranschen och statliga myndigheter.

Vilka frågor skulle du själv ställa till en arbetsgivare om du sökte jobb där?

– Jag skulle fråga vem som är min chef, hur många som delar på samma chef, möjligheten till kompetensutbildning och karriär. Helt enkelt om det är ett företag som tar hand om mig som anställd, säger Tina Ekström som är VD på Nyckeltalsinstitutet. 

Varje år gör Nyckeltalsinstitutet mätningar av arbetsvillkoren hos en rad olika arbetsgivare och omvandlar dem till faktiska tal. Några av faktorerna de tittar på är genomsnittslön, karriärmöjligheter, gruppstorlek, sjukfrånvaro, kompetensutveckling, föräldraskap och anställningsvillkor. Årets mätningar baserar sig på index från 700 000 medarbetare hos 330 arbetsgivare.

– Genom att mäta kontinuerligt skapar man sig som arbetsgivare en förståelse för hur medarbetarnas villkor ser ut. Visst är medarbetarenkäter bra, men de behöver kompletteras med kvantitativa data om hur det faktiskt ser ut. Våra nyckeltal kan ge förklaringar till reaktioner och upplevelser, säger Tina Ekström som är VD på Nyckeltalsinstitutet.

Hon menar att mätningen ger svart på vitt och gör att man som arbetsgivare inte behöver gå vilse i vad som egentligen är problemet. Kanske har man trott att missnöjet bland medarbetarna berott på löneskillnader eller att sjukfrånvaron varit större än i andra företag.

– De faktiska talen är till hjälp. De kan visa att det varken är löneskillnaderna eller sjukfrånvaron som egentligen är problemet på en arbetsplats utan nåt helt annat.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap