Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Var tredje vill ha mer stöd från chefen

Förhållandet till chefen spelar stor roll för hur vi trivs på jobbet. Kommunikation, tydlighet och känslan av rättvisa är viktiga ingredienser. Men i en undersökning svarar var tredje anställd att de sällan eller aldrig får stöd från chefen när arbetet är svårt.

Stöd från chefer och arbetskamrater är viktiga inslag i en god arbetsmiljö. Men var tredje sysselsatt får sällan eller aldrig stöd från chefen när arbetet är svårt, enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2015.
Nu pekar en ny undersökning bland yrkesarbetande svenskar på att många skulle vilja ha en bättre relation till sina chefer.

Av drygt 1 000 yrkesarbetande svenskar uppger tio procent att den arbetsrelaterade relationen till närmaste chef inte är bra. Trettio procent svarar att den är ganska bra, men kunde vara bättre. En nästan lika stor andel anser att företaget i liten eller mycket liten utsträckning gör tillräckligt för att se till att de anställda har en bra arbetsrelation till chefen.

Strax över hälften av de svarande säger att de har en bra arbetsrelation till chefen.

Det gäller att chefen intar en lyssnande roll, om en medarbetarundersökning visar att personalen är missnöjd med relationen, säger Andrea Eriksson, forskare vid Enheten för ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Foto: KTH

– Först och främst är det viktigt att det verkligen händer någonting, så att frågan inte bara rinner ut i sanden, säger hon. Sedan behöver man skapa möjlighet för delaktighet och dialog, så att medarbetarna känner att de på allvar blir lyssnade till.

Andrea Eriksson har varit med och utvecklat metoder för hur man aktivt kan arbeta för att förbättra kommunikationen på arbetsplatsen, inom ramen för sin forskning om hälsofrämjande ledarskap. De värderingar som en chef står för har stor betydelse i ledarskapet, betonar hon.

– Det är viktigt att man är tydlig, ärlig och transparent och visar sina egna värderingar. I värdebaserat ledarskap är det också viktigt att chefen tar beslut som är i linje med de egna värderingarna.

Upplevelsen av rättvisa är en annan central komponent i ett gott förhållande mellan medarbetare och chef. Chefer kan tycka att det är svårt att vara helt rättvisa, eftersom ledarskap handlar mycket om relationer till andra människor. Men det spelar stor roll för arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa om chefen uppfattas som rättvis.

– Går det inte att vara fullständigt rättvis, bör chefen åtminstone vara transparent, så att medarbetarna kan förstå besluten och prioriteringarna, säger Andrea Eriksson.

Dåliga relationer mellan chef och medarbetare kan också handla bristande organisatoriska förutsättningar för ledarskapet. En "frånvarande chef" kanske har för stort ansvarsområde, eller för många underställda medarbetare.

– Då kan det vara bra att utveckla någon form av delat ledarskap, så att det finns ledare som har möjlighet att vara mer närvarande, säger hon.

Anställda har också ett eget ansvar för sin relation till den närmaste chefen.

– Det krävs att jag själv kommunicerar det jag är missnöjd med, säger Andrea Eriksson.

Om man tar det samtalet direkt med chefen, via facket eller genom någon annan kanal, beror förstås på hur allvarlig situationen.

Sedan är det troligen klokt att ha lagom höga förväntningar på sin chef.

– Många förväntar sig att chefer ska vara med i väldigt många olika sammanhang, vara duktiga på själva arbetet och dessutom ständigt tillgängliga för samtal med medarbetarna. Men chefer måste prioritera vad de engagerar sig i. Och även de behöver balans och återhämtning.

Undersökningen gjordes av PR-byrån Kompas Kommunikation och marknadsundersökningsföretaget Yougov, på uppdrag av IT-företaget Talentsoft. Resultatet vägdes för att bli statistiskt säkerställt.

3 TIPS

För bättre relation chef-medarbetare

  • Öppet klimat
  • Tydlighet, transparens och rättvisa i ledarskapet
  • Gott socialt klimat
bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Ledarskap