Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Ny ISO-standard för arbetsmiljö

I mars lanseras ISO 45001, en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljöarbete. Standarden ska hjälpa företag och organisationer att jobba systematiskt med arbetsmiljön och ställer bland annat krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO 45001 förutspås att bli en av de största ISO-standarderna tillsammans med ISO 9001 och ISO 14001. Den kommer på sikt att ersätta OHSAS 18001, som används av många organisationer i världen men inte är någon internationell ISO-standard.

– ISO 45001 är ett verktyg som ska hjälpa företag att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Syftet med standarden är att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, säger Lorena Olivares, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute. Foto: Linkedin

I den nya standarden finns krav på social och organisatorisk arbetsmiljö, något som den svenska kommittén har jobbat hårt för att få igenom.

– Det finns krav på att man ska jobba mer aktivt med de psykosociala bitarna, som till exempel stress, mobbning och trakasserier.

En annan nyhet är att det ställs krav på ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet och att även inhyrd personal och konsulter ska omfattas.

– I Sverige har vi skyddskommittéer och skyddsombud och det är inte så självklart i andra länder. Det har varit en viktig fråga i diskussionerna att få med krav på arbetstagarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet, säger Lorena Olivares.

Alla ledningssystemstandarder från ISO är byggda på samma sätt och det gör det också enklare att integrera dem.

– Är du redan certifierad enligt ISO 9001 eller ISO 14001 och vill koppla på med ISO 45001 har du en bra grund. Det ger också goda förutsättningar för standardens spridning och tillämpning i världen.
Standarden är certifieringsbar vilket innebär att det görs revisioner där man måste kunna visa att man arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

SIS räknar med att den nya standarden ska vara översatt till svenska i slutet av mars. SIS kommer också att anordna frukostmöten i samband med att standarden publiceras.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap