Hoppa till huvudinnehållet

Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna

Bild: Ledarna

Generationer

Blandade åldrar bäst

Ålder är en av de vanligaste anledningarna till att känna sig diskriminerad i arbetslivet. Ett problem eftersom behovet av arbetskraft ökar i takt med att befolkningen åldras. Chefer har en nyckelroll när det gäller att sudda ut fördomar mot äldre, anser chefsorganisationen Ledarna. 

Trötta, obenägna till kompetensutveckling och rädda för ny teknik. Det råder många stereotypa bilder av äldre i arbetslivet. Men även yngre brottas mot förutfattade meningar.

Åldern är den vanligaste anledningen till att man känner sig diskriminerad på sin arbetsplats i dag. Den generella inställningen i samhället har länge varit att man ska satsa på de som är unga.

– Jag tycker det är fel att tro att äldre som lämnar arbetsmarknaden ger plats för yngre. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel, säger Anna Thoursie, chefsekonom på fackförbundet Ledarna.

Den viktigaste åtgärden för att behålla medarbetare länge är att synliggöra fördomarna, både gentemot äldre och yngre. För unga medarbetare kan det till exempel handla om att de byter arbetsplats ofta och inte tycker det är viktigt med anställningstrygghet.

– Cheferna måste möta den enskilda individens behov under hela arbetslivet, säger Anki Udd.

Fördelarna med en blandad åldersfördelning i arbetsgruppen är många.

– Det bidrar med olika erfarenheter som ger gruppen större möjlighet till utveckling, innovation och ökad trivsel, säger Anki Udd.

Äldres långa erfarenhet av yrkeslivet kan bidra med specialkompetens, trygghet och eftertänksamhet. Yngre kan vara mer förändringsbenägna, och drivande vad gäller tekniska nyheter. Ofta kräver yngre mer återkoppling och vägledning av chefen.

– Detta är viktigt att känna till som chef men samtidigt inte låta sig styras av, utan se till individen, säger Anki Udd.

Ålder är bara en av faktorerna som påverkar. Kön och etnicitet är andra olikheter som kan göra en grupp mer dynamisk.

EU-satsning för ett hålbart arbetsliv

  • Active Aging är ett avtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå för att skapa bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre. Bakgrunden är ett ökat behov av arbetskraft i takt med en åldrande befolkning.
  • Unikt i avtalet är att chefer lyfts fram som nyckelpersoner för att skapa ett hållbart arbetsliv.
  • Avtalet innehåller olika verktyg för chefer att skapa en bättre arbetsmiljö. Några exempel är arbetstidsanpassning, kompetensutveckling på arbetstid och mentorsprogram.
TIPS

Så motverkar ni fördomar om äldre

  • Börja med dig själv; har du fördomar baserat på ålder?
  • Reagera när människor generaliserar utifrån ålder.
  • Kartlägg organisationen för att upptäcka om det finns det mönster i arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan bero på ålder. Bidrar de i så fall till att rätt person gör rätt saker?
  • Rekrytera alltid utifrån kompetens och vad gruppen behöver.

Källa: Kerstin Nilsson docent i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet och Anki Udd, ledarskapsexpert på fackförbundet Ledarna.

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Generationer

Senaste om Ledarskap