Hoppa till huvudinnehållet

Redan nu finns digitala verktyg som kan utföra chefsuppgifter som att fördela arbetet, enligt Åsa Märs, processansvarig på Futurion.

Bild: Istockphoto

Digitalisering

Kan chefen vara en robot?

Få arbetstagare tror att det är möjligt att ersätta chefen med en robot. Men automatiserade chefsstöd används redan i arbetslivet och kan leda till mindre hierarkiska organisationer och ge mer utrymme för kreativa processer och medarbetarskap.

En undersökning från Futurion, TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv, visar att tre av fyra arbetstagare inte tror att det går att automatisera chefsfunktionen på deras arbetsplats. Fyra av fem kan dessutom inte tänka sig att deras arbete ska ledas av en robot. Mest positiva till att ha en robot som chef är de i åldersgruppen 18–29 år.

– Det är intressant att unga i högre grad kan tänka sig att arbetsledas av en robot. De har ett annat synsätt kring digitalisering och robotisering, säger Åsa Märs, processansvarig på Futurion.Foto: Futurion

Men redan nu finns digitala, intelligenta verktyg som kan utföra en chefsuppgift och fördela arbetet, det som kallas för robo management.

– Det är framför allt mycket effektivitetsvinster i det. Den mänskliga faktorn gör att det tar tid att fatta beslut, medan en dator ibland kan fatta bättre beslut för att den har mer information och det går mycket, mycket fortare.

Det är framför allt i de administrativa funktionerna som fördelarna finns med automatiserat chefsstöd, menar Åsa Märs. Bland chefer i offentlig sektor är det många som i dag upplever att de har dåliga administrativa system.

– En av slutsatserna är att delar av chefskapet kan digitaliseras och robotiseras. Men med vissa ledarskapsfrågor kommer man aldrig att kunna göra det. Det är också det mänskliga som vi behöver vara rädda om och som vi behöver utveckla.

Det gäller till exempel kreativa processer för att ta fram idéer, utveckla produkter och företag. Men det gäller också mer personliga frågor, som att lösa en kris eller konflikt på jobbet. Däremot tror Åsa Märs att robotiseringen kan ta över en del av de frågor som gäller de anställdas arbetsvillkor.

– Det är svårt att tänka sig att en robot håller samtal kring rehabilitering. Däremot är nog lönesamtal enklare om man vet vad kriterierna är. Det kan till och med bli mer rättvist då.

Med automatiserat stöd kan cheferna få utrymme till att utveckla verksamheten och stötta medarbetarna, något som det inte alltid finns tid till i dag.

Den digitala tekniken kan också användas för att bygga mindre hierarkiska strukturer, enligt Åsa Märs. Cheferna kommer i stället att få en mer coachande funktion, något som redan finns i IT-sektorn med så kallat agilt ledarskap där medarbetarteam får en ram att förhålla sig till där de själva bestämmer hur arbetet ska utföras.

– Även medarbetarskapet kommer att se annorlunda ut. Vi kommer att leda varandra mycket mer, jobba mer i grupp och projekt och lösa mer specifika problem, säger Åsa Märs.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Digitalisering

Senaste om Ledarskap