Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Det får chefen att orka

En hållbar ledare kan sätta gränser och har förmåga att känna medkänsla med sig själv. Det visar ett forskningsprojekt om det hållbara ledarskapet.

Forskaren Christin Mellner, doktor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet, har undersökt hur ett hållbart ledarskap kan se ut. 22 chefer har djupintervjuats och 1 817 chefer har svarat på en webbenkät för att ge en fördjupad bild av chefers arbetssituation och vad som krävs för att orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv som präglas av snabba förändringar och flexibilitet.

– Det finns tre tydliga faktorer som gör att vissa chefer klarar sig bättre. Det handlar om självmedkänsla, förmåga att sätta gränser och att man känner att arbetet är meningsfullt och har ett värde, säger Christin Mellner.Foto: Stefan Söderström

Avgörande för ett hållbart ledarskap är tydliga mål och förväntningar, mandat i uppdraget, tillräckligt med ekonomiska och personella resurser, rimlig arbetsbelastning och tid samt socialt stöd.

– Tydlighet i uppdraget är A och O. Det är också viktigt att det finns en förtroendefull relation med den egna närmaste chefen eller ledningsgrupp. Att kommunikationen mellan chef och ledning är tydlig och snabb och att kommunikationskanalerna fungerar, säger Christin Mellner.

Många chefer upplever att deras agenda fylls av för många meningslösa möten och för mycket administration.

– En av de intervjuade cheferna uttrycker frustration över att tvingas vara en högavlönad sekreterare. När man bantar verksamheten och tar bort viktiga stödfunktioner, är det chefen som blir sittande med dokumentsystem. Det gör att de inte har tid att leda verksamheten och medarbetarna på ett bra sätt, vilket leder till ökad stress, säger Christin Mellner.

Att skapa goda förutsättningar är i första hand arbetsgivarens uppgift, anser Christin Mellner. Samtidigt kan man som ledare själv bidra till hur arbetsförhållanden ter sig. En väl utvecklad gränskompetens, det vill säga förmågan att sätta gränser mellan arbete och fritid, utmärker de ledare som är hållbara i sin ledarroll.

Ett sätt att skydda sig är att vara snäll mot sig själv och mindre dömande. Christin Mellner kallar det för självmedkänsla. Hög självmedkänsla, menar hon, är ett starkt skydd för hållbarhet. Den styr hur vi sätter gränser och utgör en viktig källa för hälsa.

– Chefer med hög medkänsla drabbas inte lika hårt av bristfälliga villkor. Den egna självmedkänslan gör att man har förmåga att sätta gränser för hur mycket arbetslivet får spilla av sig i privatlivet. Självmedkänsla gör också att man mentalt kan släppa tankar på jobbet när man är ledig. På så vis får man chans till återhämtning, säger Christin Mellner.

För att nå det hållbara arbetslivet krävs en öppen och tillitsfull kommunikation på jobbet och goda relationer till chef och medarbetare.

– Det handlar om att skapa mänskliga arbetsplatser med fokus på god hälsa och en gemensam värdegrund. Vi mår och samarbetar bättre i ett snällare socialt klimat på arbetsplatsen. Det fungerar som en skyddande buffert mot stress och gör att vi återhämtar oss bättre.

FAKTA

Friskfaktorer för chefen

  • Självmedkänsla Döm inte dig själv för hårt. Fokusera istället på det du gör bra. Var snäll mot dig själv i perioder när arbetsbelastningen är hög.
  • Sätt gränser Låt inte jobbet flyta ihop med privatlivet.
  • Organisatoriska faktorer Ett tydligt uppdrag och ett tydligt mandat är viktigt för att orka. Tillräckligt med personella och ekonomiska resurser behövs också.
  • Arbetsklimat Ett bra socialt klimat på arbetsplatsen skyddar mot stress och är bra för återhämtningen.

Margaretha Eldh

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap