Hoppa till huvudinnehållet

För minderåriga gäller olika regler beroende på hur gammal man är.

Bild: Istock, kollage

Unga

Det gäller på extrajobbet

För den som är minderårig gäller särskilda regler på jobbet. Det handlar till exempel om vilka arbetsuppgifter som unga får ha och vilka tider på dygnet de får jobba.

Under 13 år

Barn under 13 år får egentligen inte jobba alls om det inte handlar om lättare, ofarliga jobb som drivs av någon inom den egna familjen och där det inte finns anställda. Det kan till exempel handla om trädgårdsarbete. Barn under 13 får också jobba som statister eller skåde­spelare. Men då krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

13–15 år

I denna ålder får man börja extrajobba men bara dagtid och högst sju timmar per dag under skollov. Under skolveckor får barn arbeta högst två timmar per dag. Arbetet får inte innebära för stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. Barn i denna ålder får inte jobba i ­miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte lyfta tungt
eller sälja varor som tobak eller alkohol där det finns en åldersgräns.

16–18 år

Ungdomar från 16 år och framåt kan ta alla sorters jobb så länge arbetsuppgifterna inte innebär särskilda risker. Det finns några arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18. Det är hantering av asbest, ­dykeriarbete och transport av pengar eller värdehandlingar. Ungdomar får heller inte jobba som ordningsvakter. Alla som anlitar en minderårig ska se till att det finns en handledare och att det finns bra rutiner för introduktion. Arbetet får inte hindra ungdomars möjlighet att delta i skolundervisningen och de får arbeta högst åtta timmar
per dag.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Unga

Senaste om Lagar och regler