Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Långvarig stress kan få hjärtat att brista

Det är inte bara olycklig kärlek som kan få hjärtat att brista. Långvarig stress kan utlösa sjukdomen brustet hjärta eller takotsubo. Sjukdomen har många likheter med hjärtinfarkt och drabbar nästan bara kvinnor. 

Takotsubo-kardiomyopati eller brustet hjärta var tills för tio år sedan en relativt okänd hjärtsjukdom i Sverige. Symtomen påminner om dem vid hjärtinfarkt och därför feldiagnosticerades många tidigare. Sjukdomen beror på långvarig och svår stress så som exempelvis att man blvit mobbad på sin arbetsplats eller att en nära anhörig är sjuk. Den utlösande faktorn kan vara ett gräl man hamnar i på arbetsplatsen eller en anhörigs bortgång. 

Foto: Daniel Roos/Hjärt-Lungfonden

– Dödligheten är ungefär samma som i akuta hjärtinfarkter, men liksom vid hjärtinfarkter beror prognosen på många andra faktorer som bland annat ålder och andra sjukdomar, säger Per Tornvall, hjärtläkare och docent på Karolinska Institutet och aktuell med en studie om brustet hjärta.

Sjukdomen drabbar framför allt medelålders kvinnor, endast 15 procent av de drabbade är män. I studien såg forskarna att de som drabbas ofta har hög inkomst och är välutbildade. Däremot var traditionella riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som rökning, högt blodtryck och diabetes inte så vanlig bland patienter med brustet hjärta. Andra riskfaktorer var däremot lugnsjukdomen kol, psykologiska sjukdomar och migrän.
Sjukdomen leder, enligt Per Tornvall sällan till döden.

– Prognosen är god. De som drabbats återhämtar sig ofta snabbare än de som fått en hjärtinfarkt. Oftast räcker det att man bli inlagd på sjukhus ett par dagar. Då släpper den psykiska spänningen och man känner sig omhändertagen och får lugn och ro.

Blir man helt återställd och hur lång tid tar det?

– Det brukar ta cirka en vecka innan man repar sig från den akuta sjukdomen. Sedan dröjer det runt några månader innan man är helt återställd. Livssituationen innan som lett fram till sjukdomen gör det kan ta tid att återhämta sig.

Många av orsakerna till brustet hjärta är fortfarande okända. Forskarna försöker ta reda på mer om hur den typiska patienten ser ut för att bättre veta vilken behandling de drabbade behöver.

– Eftersom tillståndet är stressutlöst kan behandlingen med betablockerare vara ett sätt att komma tillrätta med stressen. Likaså är psykologiskt och kognitivt stöd viktigt för att minska risken för återfall, säger Per Tornvall.

Hans råd för att förebygga risken att drabbas av brustet hjärta är att regelbundet motionera, men då inte gå ut för hårt.

– Lagom intensitet är bra. Att sluta röka är en av de viktigaste åtgärderna och att ta kontroll över stressen. Hålla koll på blodtrycket eftersom högt blodtryck är en riskfaktor.

FAKTA

Takotsubo

Namnet takotsubo kommer från ett japanskt fiskeredskap som används för att fånga bläckfisk eftersom hjärtat får en form som påminner om redskapet. Symtomen är desamma som vid hjärtinfarkt; bröstsmärtor, illamående, svettningar och andfåddhet.Orsaken är långvarig stress och traumatiska livshändelser. Behandling är betablockerare samt psykologiskt och kognitivt stöd. 

Margaretha Eldh

Mer om Stress

Senaste om Hälsa