Hoppa till huvudinnehållet

Redan när nya arbetslokaler planeras måste arbetsmiljöperspektivet finnas med, enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Bild: Daniel McCullough/Unsplash

Kontor

Arbetsmiljötänk redan på ritbordet

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. En nyhet är att det kommer att ställas tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön vid ny- och ombyggnationer redan vid projekteringen.

Kravet på projekteringsansvar för arbetsmiljön i färdiga byggnader finns redan i arbetsmiljölagen, men förtydligas nu genom den nya föreskriften.

– Det är dyrt och kostsamt att göra ändringar i efterhand i en befintlig byggnad. Då är det bättre att göra rätt från början, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler.

De nya föreskrifterna innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, utrymning och säkerhet. Nya arbetsplatser ska även projekteras så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förändringen innebär att man ska kunna ta sig fram i hela byggnaden med rullstol. Tidigare har entréer och korridorer planerats för personer med funktionsnedsättningar medan själva kontorslokalerna ibland glömts bort. De nya reglerna ställer krav även på kontorsytor och gemensamma personalrum. Det handlar till exempel om bredden på dörrposter och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

– Vi preciserar att man ska projektera för en god arbetsmiljö för alla, säger Christina Jonsson.

En annan regel som skärps är kravet på att det ska finnas rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Det gäller bland annat arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned.
Tidigare fanns allmänna råd om fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter. Men nu kommer det att bli ett generellt krav som gäller för all verksamhet på arbetsplatsen, bland annat i verkstäder och lagerlokaler.

– Det är viktigt att alla arbetstagare ska kunna utför sitt arbete på ett ergonomiskt riktigt sätt, säger Christina Jonsson.

Syftet med de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning är att förtydliga kraven och göra det enklare att följa dem. Reglerna träder i krav den 1 januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kontor

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste om Lagar och regler