Hoppa till huvudinnehållet
Säkerhet

Nya krav för arbete på hög höjd

Arborister är en av de nya yrkesgrupper som kommer att omfattas av kravet på medicinska kontroller då de klättrar på hög höjd. Det blir följden av en ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När jobbet innebär klättring upp till hög höjd, krävs det läkarintyg som visar att arbetstagaren har tillräckligt god hälsa för att klara påfrestningen. Sådana arbetsuppgifter kan vara särskilt riskabla för dem som har till exempel diabetes eller hjärtbesvär.

Arbetsgivaren har ansvar för att den anställda blir läkarundersökt och får ett så kallat tjänstbarhetsintyg.
Snart ändras kraven på medicinska kontroller vid höjdarbete, som tidigare reglerats i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast- och stolparbete (AFS 2000:6). Det gör att kravet på medicinsk kontroll kommer att gälla fler arbetsuppgifter.

– Vi försöker ringa in situationer i stället för branscher, säger Ingemar Rödin, specialist i yrkes- och miljömedicin på Arbetsmiljöverket. Tanken är att fler arbeten ska omfattas om de innebär klättring på hög höjd, stark fysisk påfrestning och även en risk att falla fritt, eller hamna i en situation där det är svårt att få hjälp.

Kravet på medicinsk kontroll tar sikte på den ansträngning som det innebär att klättra högt, i kombination med risken att falla.

De tidigare kraven i föreskriften gällde klättring vid mast- och stolparbete. Det ledde till gränsdragningsproblem, eftersom vissa konstruktioner föll utanför definitionen av "mast". Nu uttrycks det i stället som "klättring med stor nivåskillnad", vilket preciseras till en nivåskillnad på mer än 13 meter.

Kravet på medicinska kontroller kommer att gälla då arbetet innebär klättring på mer 13 meters höjd i stolpe, på stege, i träd eller liknande. Det ska också finnas en risk att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där det är svårt att undsätta personen.

Arborister är en ny grupp som omfattas.

– De kan klättra på samma sätt som stolpklättrare och de kan också bli hängande där det är väldigt svårt att plocka ner dem säger Ingemar Rödin.

Klättring på stege i lodräta underjordiska schakt är ett annat exempel.

– Där är det lika jobbigt att klättra och lika farligt att falla.

Enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar kommer kravet på medicinska kontroller att gälla omkring
1 000 fler arbetstagare än tidigare.

De nya föreskrifterna (2019:10) träder i kraft den 1 november 2019. Det finns övergångsbestämmelser för nya grupper när det gäller kravet på tjänstbarhetsintyg.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Säkerhet

Senaste om Lagar och regler