Hoppa till huvudinnehållet

Träning på arbetstid kan få fler att börja träna, enligt Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Bild: Istock

Må bra

Träning på jobbet aktiverar soffpotatisar

Med friskvårdsbidrag når arbetsgivarna oftast bara de som redan tränar regelbundet. Genom träning på arbetstid däremot kan man nå fler, enligt Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Att fysisk träning är bra och bland annat minskar sjukfrånvaro är väl känt. I Sverige är det vanligast att arbetsgivaren stöttar medarbetarna genom friskvårdbidrag för träning i olika former. Men det gör att träningen sker på eget initiativ och utanför arbetsplatsen och framför allt når man då de som redan är aktiva. I andra länder som Danmark är det vanligare med träning på arbetsplatsen och studier visar att det har gott resultat.

– Genom träning på arbetstid på arbetsplatsen kan man förhoppningsvis nå flera, säger Karin Berglund som är ergonom vid Centrum för arbets- och miljömedicin som tagit fram ett informationsblad om träning på arbetsplatsen.

Karin Berglund, ergonom vid Centrum för arbets- och miljömedicin
Karin Berglund är ergonom vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
Bild: Centrum för arbets- och miljömedicin

Det finns yrkesgrupper där träning ingår i arbetstiden, till exempel brandmän och poliser. Med informationsbladet är tanken att motivera flera arbetsgivare att införa detta.

– Informationsbladet berättar vilka fördelar forskningen visar på med träning på arbetsplatsen och innehåller praktiska tips på hur man kan göra.

Forskningen visar att fysisk träning på arbetsplatsen under arbetstid ger minskad sjukfrånvaro, minskad smärta i leder och muskler hos medarbetarna, en ökad gemenskap och potentiellt ökad produktion.

– Studier visar också att de anställda upplevde att de hade mer energi, att de åstadkom mer och hade förbättrad arbetsförmåga.

Träning även viktigt vid fysiskt tunga jobb

Även för den som har ett jobb med hög fysisk belastning är träningen viktig eftersom arbetet sällan ger träningseffekter i form av uthålligare muskler och ökad kondition. Belastningen i arbetet kan i stället leda till en försvagning av kroppen om den är för låg eller för hög. Träning kan minska risken för skador och gör att kroppen orkar med belastningen.

Det är en större utmaning att få till träningen på arbetsplatsen än att ge medarbetarna friskvårdbidrag eller friskvårdstimme och det gör att arbetsgivare tvekar, tror Karin Berglund.

– Vi kan se att på de arbetsplatser som man gör detta så bygger det på att det finns någon som verkligen brinner för detta. Men det går att med ganska enkla medel att få till bra träning.

Hur går man då till väga för att starta och vilken typ av träning ska det handla om? Ett tips är att börja med att titta på vilka delar av kroppen som belastas i arbetet och om det finns besvär som är vanliga hos medarbetarna. Utifrån den kartläggningen kan man planera vilken typ av träning som kan vara till störst nytta på arbetsplats. Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården både för att göra kartläggning och riskbedömning och senare också för träningsupplägg och planering.

För att det ska bli bra är det viktigt att alla på arbetsplatsen involveras och får förståelse för varför fysisk träning är bra.

– Om alla är delaktiga ökar förutsättningarna för att träningen lyckas och blir en självklar del av arbetet.

Inte minst gäller det att ledningen är med och stöttar och därför vänder sig informationsbladet till arbetsgivarna. Här finns förutom fakta kring effekter också konkreta tips på hur träningen kan läggas upp. Det kan vara allt från ledarledd träning någon gång per vecka till korta pass som genomförs fler gånger i veckan.

Centrum för arbets- och miljömedicin ger i informationen också exempel på hur träningen kan läggas upp beroende på vilken typ av fysisk belastning som arbetet innebär.

För att träningen ska bli lyckad över krävs också utvärdering där man pratar med medarbetarna om vad som är bra och vad som går att förbättra. Har alla haft tid och möjlighet att vara med och har upplägget fungerat för alla?

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa