Hoppa till huvudinnehållet

Genom att lära sig att förstå och hantera känslor blir det lättare att navigera i arbetslivet, anser författaren Nicolas Jacquemot, som är aktuell med boken ”Känslokoden”.

Bild: Elisabeth Ohlson

Arbetsklimat

Därför är det viktigt att förstå känslor på jobbet

Genom att lära sig att förstå och hantera känslor blir det lättare att navigera i arbetslivet. Det anser författaren Nicolas Jacquemot, som är aktuell med en bok om känslor på jobbet.

Att visa känslor på jobbet har länge setts som irrationellt, omoget och oprofessionellt. I slutet av 1980-talet skedde dock en slags ”känslorevolution”, enligt Nicolas Jacquemot.

– Dessförinnan dominerades ledarskapsidealet av en rationell syn på organisationer. Känslor var mjuka – relationerna man skulle ha i arbetet var hårda. Känslor ansågs vara motsatsen till förnuft, saklighet och expert­kunskaper, säger han.

I höst är han aktuell med den första populärvetenskapliga svenska boken ”Känslokoden: Lär dig förstå och hantera känslor på jobbet” om känslors betydelse i arbetslivet. Han säger att känslor en naturlig del av livet och jobbet.

– Enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar upplever runt en och en halv miljon svenskar hälsoproblem till följd av jobbet. Några av de vanliga besvären involverar just känslor – som oro, ångest, utmattning och symtom på depression. Kunskap om hur positiva och negativa känslor påverkar oss är viktigt för att förstå vad som skapar hälsa och ohälsa på jobbet.

Kollektiva känslor får fram det bästa i oss – men också det sämsta.

– Experter hävdar att negativa känslor kan vara mer smittsamma än positiva. Därför är de viktiga att vara uppmärksam på. Ett positivt klimat som kännetecknas av glädje, nyfikenhet, frihet och samarbete främjar däremot motivation, kreativitet och utveckling på jobbet.

Känslor existerar oavsett om vi vill eller inte

En del organisationer låter känslorna ha en given plats medan andra knappt vill låtsas om att de finns.

– Men om vi förhindras att känna kan det leda till att vi hämmar oss själva – vi drar oss undan, låter bli att kommunicera, lägger band på oss och undviker att vara så öppna som vi skulle vilja. De som tycker att känslor bör exkluderas från arbetslivet har missat en viktig sak: att känslor existerar oavsett vi vill det eller inte.

Att kunna uppfatta känslor och förstå känslor – egna och andras – är viktigt enligt Nicolas Jacquemot.

– Dessutom är det bra att ha koll på sina känsloreaktioner för att avgöra om de är rimliga eller inte. Det handlar om att engagera sig i känslorna om de är till hjälp för en – men också att kunna koppla ifrån om de inte är det.

Nicolas Jacquemot konstaterar att det är viktigt att de som exempelvis arbetar i människonära yrken lär sig att förhålla sig till sina egna känslor – och andras.

– Många arbeten inom vård, omsorg och besöksnäring involverar ett stort mått av känslomässig energi, vilket gör återhämtning extra viktigt. Liksom att få debriefa och utbyta erfarenheter med kollegorna. Med känslokunskap blir det lättare att navigera i arbetslivet.

TIPS

Så hanterar du känslor på jobbet

  • Ha en snäll och hjälpsam inställning En varm och öppen attityd på arbetsplatsen är grunden för en god känslokultur. Var generösa med er kunskap och kompetens, ta lärdom av varandra.
  • Hantera motgångar som en grupp Svårigheter kommer alltid att uppstå på en arbetsplats. Men om ni som grupp tar er an utmaningarna tillsammans kommer ni att hitta konstruktiva lösningar. Dessutom stärker det sammanhållningen.
  • Skvallra mindre Att få prata av sig kollegor emellan är viktigt, liksom att diskutera svårigheter, men undvik att fastna i skitsnack och jakt på syndabockar. Då skapas splittring i arbetsgruppen.
  • Fastna inte i ältande Sådant som omorganisationer, förändrade ansvarsområden och orättvisor kan skapa ilska och frustration. Tillåt er att vara missnöjda ett tag – men fastna inte i bitterhet eftersom det bidrar till ett negativt emotionellt klimat.
  • Skapa positiva ritualer ihop Det kan vara gemensamma frukostar, afterworks, kick-offer och julfester. Dessa är även viktiga för er som distansjobbar, till exempel digitala frukostar.

Källa: Nicolas Jacquemot

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Hälsa