Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Hellre prehab än rehab

Begreppet prehab handlar om att skifta fokus från rehabilitering till förebyggande arbete. Genom att ha återhämtning på schemat behöver stressen förhoppningsvis aldrig resultera i sjukskrivning.

Prehab är en kombination och en ordlek av prevention och rehabilitering. Bakom begreppet, som lyfts upp allt mer i arbetslivet på senare tid, ingår att tidigt fånga upp tidiga signaler på ohälsa och sätta in förebyggande insatser.

– Jag tror att vi har börjat få upp ögonen för hur effektivt det förebyggande arbetet faktiskt kan vara. Precis som att man inom sjukvården har sett att kostnaderna kan hållas nere genom att arbeta förebyggande så har man börjat uppmärksamma det allt mer ute på företagen. Då växer naturligtvis intresset för det förebyggande arbetet, säger Cornelia Karlberg, rehabkoordinator på Feelgood. Foto: Feelgood

Lönsamt för arbetsgivaren

På Feelgood har man arbetat med prehab i många år även om man hittills valt att kalla det friskare rehabilitering.

– Det är gynnsamt att arbeta förebyggande. För individen krävs det ofta färre insatser och mindre omfattande förändringar om man agerar i ett tidigt skede. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det dessutom fördelaktigt att arbeta förebyggande eftersom insatserna oftast inte behöver vara lika stora som insatserna ofta blir när problematiken vuxit sig större.

Enligt Cornelia Karlberg är det inte en speciell typ av företag som har behov av prehab. Det som åtskiljer sig är typen av insatser, där företag med en tyngre produktion har mer behov av insatser som handlar om exempelvis belastningsergonomi jämfört med ett företag med enbart tjänstemän.

– Men den psykiska ohälsan växer i samhället, och det är också något som vi pratar lite mer öppet om än vad vi gjorde för tio år sedan. Det gör att behovet den typen av insatser för att förebygga stress och annan psykisk ohälsa ökar.

Täta avstämningar

Som chef finns mycket att vinna på att vara lyhörd för signaler hos medarbetarna, anser Cornelia Karlberg.

– Man bör även ha regelbundna kortare avstämningar med sina medarbetare för att fånga upp dessa signaler och då är det viktigt med rätt kunskap och verktyg hos cheferna för att kunna hantera det. Medarbetarna behöver också kunna känna tillit till sin chef för att de ska våga signalera om det finns delar i måendet där de är i behov av stöd.

Schemalagd friskvård

Vissa företag har valt att ordinera schemalagd friskvård som en nyckel i att hjälpa medarbetare som jobbar hårt och inte alltid prioriterar återhämtningen.

– På en del håll ser vi att det är de som redan är aktiva som ökar sin fysiska aktivitet genom schemalagd friskvård, medan det är svårare att få med sig dem som inte redan är fysiskt aktiva. Personligen tror jag att vi i de fallen når längre om vi individanpassar insatserna och stöttar dessa personer att hitta individuella vägar till fysisk aktivitet. Min erfarenhet är att motivationsuppföljningar är otroligt viktiga för att upprätthålla förändringen, avslutar Cornelia Karlberg.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Hälsa