Hoppa till huvudinnehållet

Hans Hedberg är narkossjuksköterska och har lett projektet om livräddning på distans.

Bild: Sven Björkland

Innovationer

Fler liv kan räddas på bygget med ny teknik

När en byggnadsarbetare på en mindre ort skadar sig kan det ta tid innan räddningspersonal är på plats. Men tack vare en ny teknik för livräddning på distans är det möjligt att starta avancerade livräddningsinsatser redan innan ambulansen kommer.

– Det ger en ökad trygghet när vi jobbar på otillgängliga platser. Olycksrisken finns ju alltid med i bakhuvudet, säger Jörgen Eriksson, byggnadsarbetare på NCC som jobbar i Umeå med omnejd.

Han är en av cirka 50 byggnadsarbetare som varit med och testat den nya metoden, som både innebär ny teknik och fördjupade kunskaper inom livräddningsteknik. Det handlar bland annat om att kunna stoppa stora blödningar, stabilisera bäckenfrakturer och skapa fria luftvägar.

– Jag trodde aldrig att jag skulle kunna lära mig detta men med utbildning och handledning från sjukvårdspersonal känns det tryggt, säger Jörgen Eriksson. Foto: privat

Biosensor ger data om värden

Tanken är att det i framtiden ska finnas minst en byggnadsarbetare med fördjupade kunskaper i livräddningsteknik vid varje arbetspass. När olyckan är framme ska hen kontakta ambulanspersonalen via en mobilapplikation med videokommunikation och med vägledning från sjukvårdspersonalen sätta igång livräddande insatser.

Förutom visuell information får sjukvårdspersonalen även medicinska parametrar från patienten genom en så kallad biosensor, som liknar en vanlig pulsklocka men har utökade funktioner för att mäta bland annat syremättnad, EKG och lungljud.

– Vi har också gjort det möjligt för dem att koppla upp sig mot akutmottagningen så att hela vårdkedjan finns med redan från början, säger narkossjuksköterskan Hans Hedberg.

Stort engagemang från anställda

Han arbetar på Onsitus AB, som arbetar med säkerhet på arbetsplatser, och har varit samordnare för projektet. Hans huvudansvar har varit byggnadsarbetarnas utbildning och den checklista som tagits fram.

– En viktig del har varit att ta reda på vilka insatser som är möjliga att utföra på distans. Jag är imponerad över engagemanget bland byggnadsarbetarna och hur mycket som går att göra med vägledning från experter, säger han.

Själva tekniken i projektet har tagits fram av ett teknikföretag i Indien genom ett samarbete med Umeå Universitet.

– Vi har gemensamt berättat för teknikerna vad som behövs och utvärderat deras produkt, säger Hans Hedberg.

Andra branscher intresserade

Telemedicin används redan en hel del i dag, till exempel vid vindkraftsbyggen till havs och på oljeplattformar. Skillnaden är att det då finns en sjuksköterska på plats.

– Vårt arbetssätt är unikt eftersom den inte kräver en närvarande expert, säger Hans Hedberg.

Trots att fokus för projektet har varit byggnadsarbetare i glesbygd har det redan kommit in förfrågningar från andra branscher, bland annat från deltidsbrandkåren och hemsjukvården där det kan vara långa avstånd till närmsta sjukhus. Men även i tätbebyggt område kan tekniken fylla en viktig funktion.

– Det kan till exempel handla om arbetsplatsolyckor i tunnlar eller i storstäder där trafikstockning gör att utryckningstiden blir längre, säger Hans Hedberg.

FAKTA

Om projektet

Den nya metoden, som initierats av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och Onsitus AB, har utsetts till årets innovation 2020 av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Nästa steg är utvärdering i en vetenskaplig studie på Umeå universitet. Utöver NCC har även byggnadsarbetare från Skanska, Peab och SVEVIA varit delaktiga i projektet. Dessutom har det funnits en referensgrupp med representanter från både Trafikverket, Region Västerbotten, Rice och Umeå Universitet.

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Innovationer

Senaste om Hälsa