Hoppa till huvudinnehållet

Utmattningssyndrom är vanligare när man har barn i förskole- och lågstadieåldern, enligt en rapport från Försäkringskassan.

Bild: Istockphoto

Stress

Allt fler drabbas av utmattningssyndrom

Sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom ökar, visar en ny rapport från Försäkringskassan. Vård och omsorg, apotek och djurhälsovård hör till branscherna med flest sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och stod första kvartalet 2020 för 41 procent av alla pågående sjukfall. Rapporten visar också att längden på sjukskrivningarna på grund av stressrelaterad ohälsa ökar.

– Det är framförallt att utmattningssyndrom blivit vanligare som gör att sjukfallen för psykiatriska diagnoser blir längre, eftersom de sjukfallen ofta löper över ett halvår eller mer. Det kan jämföras med akuta stressreaktioner som också är vanliga, men som oftast varar runt en månad, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Kvinnor har 41 procents högre risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa jämfört med män, enligt rapporten. Störst är risken i åldrarna 30–39 år och personer med små barn eller fler än fyra barn är mer utsatta än andra.

– Familjesituation påverkar den psykiska ohälsan och till exempel är utmattningssyndrom vanligare när man har barn i förskole- och lågstadieåldern, tre till åtta år. Det har att göra med balansen mellan arbete och familjeliv: om man både arbetar och tar stort ansvar för familjen – det vi kallar dubbelarbete – så ökar det risken för stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Ulrik Lidwall.

Psykisk ohälsa är vanligare inom vissa branscher och inom vissa yrken. Att så kallade kontaktyrken, främst inom vård- och omsorg, är överrepresenterade är känt sedan tidigare, men även inom djurhälsa och djurvård, apoteksbranschen, lager och distribution samt bevakning och säkerhet är risken att drabbas av psykisk ohälsa högre än vanligt.

– Vi ser också att fler mycket kvalificerade yrken som vi inte tidigare sett i detta sammanhang är överrepresenterade i statistiken, till exempel specialistläkare, arkitekter, veterinärer och apotekare, säger Ulrik Lidwall.

Studien handlar om åren 2018–19, innan coronapandemin drabbade Sverige.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Hälsa