Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Så skapar ni en hälsofrämjande arbetsmiljö

Visionen om en hälsofrämjande arbetsplats kan verka luddig och det kan vara svårt att förstå hur man når dit. Men det finns konkreta tips om hur vägen mot visionen kan bli just konkret. Det handlar om beteenden.

– Det blir lättare att veta vad man pratar om när man blir konkret, säger Katarina Blom, psykolog och verksam vid Psykologifabriken, under sin föreläsning "Främja välbefinnandet genom att handla positivt" på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.Foto: Privat

Hennes tips när man vill förändra beteenden är att börja med att göra en beteendeanalys. Ta ett papper och skriv ett B i mitten av pappret. Under bokstaven skriver du beteendet du vill påverka. Efter B:et, skriv ett C. Det står för konsekvens och här skriver du vad som ska inträffa efter att vi utfört beteendet vi vill påverka. Före B:et skriver du A. Här skriver du vilka aktiverare som finns, det vill säga vad det är som triggar att ett visst beteende uppstår. En önskad konsekvens kan vara att vi vill ha trevligare stämning på jobbet. Ett beteende kan då vara att alla ska hälsa på varandra.

Enligt Katarina Blom bedrivs förändring vanligtvis med mycket fokus på A. Det tas fram en verksamhetsplan, man informerar vilka som ska göra vad till när och många beteenden rullas ut i verksamheten.

– Detta hade varit ett jättebra sätt om vi människor var logiska och rationella och om världen var statisk och höll i sig hela vägen, säger Katarina Blom.

Hon skulle i stället vilja satt mer fokus läggs på konsekvenserna, det vill säga vad som händer om vi beter oss på ett visst sätt.

– Vi lär oss av konsekvenser. Det är bra med fokus och riktning, men för att få en förändring att hålla över tid måste vi lägga mer fokus på konsekvenser av våra beteenden, säger Katarina Blom.

För att hitta de beteenden som leder till hållbar förändring över tid säger Katarina Blom att det handlar om sortering. Att hitta vilka beteenden och aktiviteter som är mest prioriterade för att nå verksamhetens mål och lägga fokus på de konsekvenser dessa beteenden får och uppmuntra dem.

Varför är det då så viktigt att börja med konsekvenserna? Jo, konsekvenser väger tyngre än instruktioner då det kommer till att påverka beteenden. Katarina Blom gör en jämförelse med om vår organisation var en trädgård:

– Våra problemorienterade hjärnor vill lägga fokus på det ogräs som finns, men om vi bara gör det kommer vi aldrig att få den vackra trädgården. Kanske kan ett annat sätt vara att tänka vilka vackra blommor vi vill plantera, det vill säga vad vi vill uppmuntra i organisationen. Om vi uppmuntrar det vi vill se mer av konkurrerar det på sikt ut problembeteendena, säger hon.

FAKTA

Beteende-perspektiv

Fördelar med beteendeperspektiv:

  • Lätt att mäta
  • Möjligt att utvärdera
  • Lätt för mottagaren att förstå vad som avses
  • Lättare att ge specifik feedback
  • Underlättar förändring
bild på Per Fahlén

Per Fahlén

per.fahlen@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Hälsa