Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Kraftsamling kring kemikalier behövs

Sverige har halkat efter när det gäller att förebygga risker kopplat till kemikalier. Men genom att använda de stödfunktioner som finns behöver kemikaliehanteringen inte bli så krånglig. Det var budskapet på ett av seminarierna på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.

Sverige ligger över EU-snittet när det gäller hur utsatt man är för damm, gaser, rök och pulver på arbetsplatsen, enligt Eurofonds europeiska undersökning om arbetsvillkor.

– Nu behöver vi kraftsamla för en ökad kompetens och medvetenhet i arbetslivet. Vi har tagit det lite för lugnt helt enkelt, sa Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet, när hon föreläste på seminariet "Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen" på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet som arrangerades för fjärde året.

Om man utgår från Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär är det lätt att få fel bild av hur allvarligt problemet är, anser Maria Albin. I den rapporten ligger stress- och belastningsbesvär i topp och endast fem procent av de arbetsrelaterade sjukdomarna orsakas av damm. Men då gäller det att komma ihåg hur allvarliga sjukdomar som dammet orsakar. Enligt den senaste forskningen kan damm orsaka lungcancer, KOL samt hjärt-kärlsjukdom.

– Det är stora och allvarliga sjukdomsgrupper. Ungefär 15 procent av KOL-fallen i Sverige beror på damm, rök och ångor på jobbet. Tidigare trodde man att det bara var kopplat till rökning. Nya rön visar också att luftföroreningar i arbetsmiljön bidrar till hjärtinfarkt, sa Maria Albin.

Maria Albin anser att gränsvärdena behöver sänkas, exempelvis för kvartsdamm som kan orsaka lungcancer.

– Mitt budskap är att vi behöver pressa nivåerna. Flera gränsvärden vi har nu ger en risk som helt enkelt inte är acceptabel. I synnerhet om man väger in att vi förväntas jobba längre. Att bara fastställa att man klarar gränsvärdena kan ge en falsk trygghet, sa hon.

Så hur ska då alla som inte är kemister kunna lära sig att hantera kemikalier på ett säkert sätt på jobbet? Det var temat på Ann-Beth Antonssons, IVL Svenska Miljöinstitutet, föredrag. Hennes budskap var att det går att klara det om man tar hjälp av det stöd som redan finns. Hon tipsade om Prevents webbverktyg Kemiguiden samt Kemirisk – ett interaktivt verktyg som hjälper till att identifiera risker när man står inför att göra en riskbedömning.

Med på seminariet var också Atlas Copco Industriteknik och Kemilärarnas resurscentrum som båda vunnit den europeiska arbetsmiljöbyråns utmärkelse Good Practise Awards för sitt sätt att hantera kemikalier.

Atlas Copco har systematiskt jobbat med att förbättra luften på sitt laboratorium.

– Tidigare behövde man rymddräkt för att jobba i vårt labb. Nu har vi renare luft än ett genomsnittligt kontor, konstaterade Karin Järverud, laboratoriechef på Atlas Copco Industriteknik.

OM

Gilla jobbet

Gilla Jobbet arrangeras av arbetsmarknadens parter i samarbete med AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv. Under våren fortsätter Gilla jobbet med regionala evenemang i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Växjö och Karlstad.

Läs mer här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kemikalier

Senaste om Hälsa