Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Chefer får hjälp att se tecken på ohälsa

Forskare i Umeå har tagit fram ett verktyg som hjälper arbetsgivare att upptäcka varningssignaler för stress och psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Metodstödet ger också vägledning i hur arbetet kan anpassas för att motverka sjukskrivning.

Metodstödet, som tagits fram av forskare vid Umeå universitet tillsammans med Region Västerbotten, är ett verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare kring stressrelaterad ohälsa och återgång i arbete efter sjukskrivning. 

– Det som förvånade oss mest var att arbetsgivarna tycktes få väldigt mycket kunskap av att pröva den här metoden, säger Therese Eskilsson, projektledare och lektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

Metodstödet ger dels en beskrivning av varningssignaler på stressrelaterad ohälsa och dels specifika frågor som arbetsgivaren kan ställa i dialogsamtal med medarbetaren för att ringa in problemet.

– Vi tänker att chefen blir trygg i att kunna säga att på den här arbetsplatsen jobbar vi utifrån den här metoden. Då har man en metod att luta sig mot när man ställer de här frågorna och när man har ställt frågorna har man förhoppningsvis fått en bredare bild av vad som är orsaken.

Verktyget ger också en konkret vägledning för hur arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån medarbetarens ohälsa. Syftet är att förhindra sjukskrivning eller underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka i arbete.

– Så fort de upptäcker de här varningssignalerna kan de ha dialogsamtal, ställa frågor, ta stöd av dialogmodellen och få stöd i hur de konkret kan anpassa arbetsuppgifterna, säger Therese Eskilsson.

Arbetsgivare saknar ofta kunskap om hur de kan ta ett samlat grepp för att förebygga stress och annan ohälsa, anser hon. Metodstödet kan ge dem det verktyg som de behöver för att agera på ett tidigt stadium.

– Cheferna behöver en trygghet i sin vardag för hur de ska agera. De har väldigt mycket ansvar, men det finns väldigt lite guidning och stöttning hur de konkret ska göra.

Metodstödet kan användas av alla arbetsgivare och involverar också medarbetaren i processen.

– Det är lite grand poängen i det här dialogsamtalet att man gör båda delaktiga så att båda får åtgärder som man ska jobba med för att förhindra ohälsa eller komma tillbaks till jobbet. Det blir en tydlig plan som man verkligen följer upp och reviderar vid behov, säger Therese Eskilsson.

Läs mer om metodstödet här:

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Stress

Senaste om Hälsa