Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Unga

Arbetsplatsen viktig för hälsan hos unga vuxna

Allt fler unga sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Nu ska forskare studera vad arbetsgivare kan göra för att bidra till bättre hälsa bland unga inom handeln – en bransch som anställer många unga.

Bland unga vuxna är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra års tid ska forskare undersöka vad unga personer som arbetar inom handeln behöver för stöd på jobbet.

– Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare i arbetshälsa vid Högskolan i Gävle. Sven Svensson

Enligt Sven Svensson finns det studier som pekar på att unga vuxna vill ha mer inflytande över arbetet och en högre grad av självständighet samtidigt som de vill ha ett ledarskap som är mer inriktat mot sociala relationer.

– Man kan misstänka att de behöver mer individuellt ledarskap, med mer uppmuntran, och definitivt mer möjligheter att se en utveckling där man lär sig saker.

Osäkra och korta anställningar har blivit allt vanligare. Ett sätt att minska de ungas osäkerhet är att ge dem kompetensutveckling som gör att de blir gångbara i många olika sammanhang, enligt Sven Svensson.

– Det skulle man kunna hjälpa till med, att minska den osäkerheten. Lärandet är ju centralt för de unga, så att de känner att de har något att komma med på arbetsmarknaden och att de har en trygg position.

Projektet "Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna" finansieras med 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring, ska nu forskare från Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Unga

Senaste om Hälsa