Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christian Erfurt

Psykisk hälsa

Allt färre upplever sitt jobb som meningsfullt

Allt färre upplever jobbet som meningsfullt, enligt en ny undersökning. Runt 14 procent av landets anställda ser inte betydelsen av vad de gör vilket är dubbelt så stor andel som för sex år sedan.

Lars Hjalmarsson, vd för Jobbhälsoindex, tycker att det är oroande att allt färre ser betydelsen av sitt jobb. Varför det ser ut så har han inget tydligt svar på men han tror att det kan finnas en koppling till det ekonomiska läget i stort.

– De senaste åren har konjunkturen varit bra. När man har det bra blir det mer utrymme till att fundera än när man måste kämpa för brödfödan, säger han.

Resultatet skiljer sig åt mellan olika näringsgrenar. Lättast att se betydelsen av den egna arbetsinsatsen har anställda inom vård och omsorg samt utbildning. Svårast att finna mening har anställda inom transport och handel.

Kvinnor har lättare att finna mening med sitt jobb än män, något som enligt Lars Hjalmarsson kanske kan förklaras med att kvinnor i högre utsträckning än män jobbar i människovårdande yrken. Resultatet skiljer sig också åt mellan olika åldersgrupper. Framförallt är det yngre personer som tycker att deras jobb saknar mening.
Det är vanligare att personer som inte känner meningsfullhet har problem med nattsömnen, enligt undersökningen.

– De mår psykiskt sämre men det är svårt att veta vad som är hönan eller ägget. Tycker de att jobbet saknar mening för att de redan är deprimerade eller blir de deprimerade av att jobbet känns meningslöst, säger Lars Hjalmarsson.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa