Hoppa till huvudinnehållet

Hög arbetsbelastning och krav på att vara tillgänglig utanför arbetstid är sådant som stressar enligt undersökningen.

Bild: Laura Johnston/Unsplash

Stress

Varannan stressad på jobbet

Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar statistik från 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört. Att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare om deras arbetssituation är ett sätt att fånga upp ohälsa i tid.

Stress har blivit ett folkhälsoproblem och en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning. Tidiga tecken på stress kan vara att en medarbetare börjar missa att svara på mejl, inte lyssnar ordentligt eller lättare blir irriterad än tidigare.

– Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova i en kommentar.

Fler kvinnor än män känner sig stressade på jobbet, enligt undersökningen. Av kvinnorna upplever 48 procent stress ofta eller mycket ofta mot 44 procent av männen.

– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.

TIPS

Till chefen

  • Fånga tidiga signaler Ha regelbundna och täta avstämningar med medarbetarna om deras arbetssituation för att lättare kunna agera i tid.
  • Prioritera återhämtning Informera om att övertid inte premieras och att mejl utanför arbetstid samt på semestrar ska undvikas.
  • Arbeta systematiskt Sätt konkreta och långsiktiga mål för att motverka stress och följ upp resultatet.
  • Tydliggör ansvar Skapa klarhet kring vem som är ansvarig för vad och undvik detaljstyrning.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Hälsa