Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Var tredje svensk mår dåligt av jobbet

De senaste tolv månaderna hade nästan tre av tio av Sveriges sysselsatta besvär av arbetet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Ångest, sömnsvårigheter och problem med minne och koncentration är de vanligaste besvären.

Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsorsakade besvär 2018" som publicerades på onsdagsmorgonen har kartlagt hälsoproblem till följd av arbetet hos Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta. Av dessa har en tredjedel, 28 procent, haft besvär till följd av arbetet.

De vanligaste orsakerna för både män och kvinnor är hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.
Kvinnor är mer utsatta än män, enligt rapporten. Var tredje sysselsatt kvinna har besvär till följd av arbetet jämfört med knappt var fjärde sysselsatt man. 7 av 10 som har besvär säger att det beror på hög arbetsbelastning.

Nästan två tredjedelar, 65 procent, av de som har besvär till följd av jobbet uppger att de har fysisk smärta och värk. I åldersgruppen 30–49 år, dominerar psykiska besvär som depression och sömnsvårigheter.

– Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30–49 år, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

I ungefär en tredjedel av fallen leder besvären till sjukskrivning. Kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män och i synnerhet i åldersgruppen 30–49 år.

När det gäller sjukfrånvaro finns stora skillnader mellan olika inkomstgrupper. En jämförelse visar att män med hög inkomst har markant mindre frånvaro från arbetet på grund av besvären, 17 procent, jämfört med män med låg- och medelinkomst där andelen är 28 respektive 30 procent av de sysselsatta.

 

Ladda ner rapporten: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa