Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Bullrig arbetsmiljö ger sämre sömn

Att jobba i en bullrig miljö ger sämre sömnkvalitet. Det visar en internationell forskningsstudie.

De som arbetar i en bullrig arbetsmiljö riskerar att drabbas av förhöjt blodtryck och högre nivåer av stresshormonet kortisol efter arbetsdagen. Det försämrar i sin tur sömnkvaliteten, visar en studie från Cheng Kung University i Taiwan.

Forskarna studerade 40 anställda på en sjukhuscafeteria, både när de arbetade åtta timmar om dagen i ett bullrigt område med nivåer på 72–86 decibel och dagar när samma anställda
arbetade i tystare områden med nivåer på 67–72 decibel. Resultaten visar att när de anställda utsattes för högre bullernivåer under dagarna hade de mindre REM-sömn (drömsömn) och sov också färre timmar på nätterna än när de inte utsattes för buller hela dagarna.

Tidigare studier har visat att buller även kan ge även ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, försämrad talförståelse och kommunikation samt försämrad inlärning och prestation.

TIPS

Minska bullret

Det är oftast mest effektivt att dämpa störande ljud eller buller där det uppstår. Rangordna bullerkällorna och åtgärda de värsta först. Några exempel på åtgärder är:

  • Välja en tystare arbetsmetod.
  • Köpa så tyst arbetsutrustning som möjligt.
  • Gör bullerminskande åtgärder på maskiner
  • Utbilda personalen om hur de ska använda maskiner så att de bullrar så lite som möjligt.
  • Sätt upp skärmar
  • Bygg in bullrande utrustning
  • Sätt upp ljudabsorbenter i tak och på väggar.
  • Skilj bullrig och tyst verksamhet åt.
  • Arbetsrotera för att jämna ut bullret man blir utsatt för.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Buller

Senaste om Hälsa