Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Må bra

Medicinsk yoga kan minska jobbstressen

Medicinsk yoga används framför allt som rehabilitering för personer som drabbats av stress och utbrändhet. Men övningarna skulle även kunna användas för att minska stressen hos personalen inom exempelvis hälso- och sjukvård. Svårigheten är att förankra terapiformen på arbetsplatsen, visar en ny studie.

I studien erbjöds vård- och omsorgspersonal möjlighet att delta i medicinsk yoga, eller mediyoga som det också heter, i anslutning till ett arbetspass.

– Det fanns ett samband mellan upplevd stress och arbetsförmåga. När den upplevda stressen sjönk kunde man se att arbetsförmågan förbättrades, säger Gabriella Follin som är sjukgymnast inom företagshälsovården och som gjort studien.

Mediyoga är en svenskutvecklad, terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga. Den bygger på andningstekniker kombinerat med avslappningsövningar, meditation och mjuka, långsamma, inkännande rörelser.

– Man kan säga att det är både fysiskt, mentalt och emotionellt. Det är på tre plan man jobbar och man har sett effekter av träningen i tidigare studier. Personer med utbrändhet och utmattning, depression, sömnsvårigheter, migrän, ryggproblem och hjärt- kärlproblem kan få positiva effekter av den här typen av träning.

Mediyoga används huvudsakligen av sjukgymnaster, terapeuter och sjuksköterskor i rehabiliteringen av patienter. Men det skulle också kunna användas förebyggande av till exempel företagshälsovården för att minska upplevelsen av stress och risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

– Men för att få effekt behöver man upprepa träningen under en längre period. Man kan inte bara ha det som en engångsinsats på en arbetsplats, säger Gabriella Follin.

Ett problem är svårigheten att förankra träningsformen på arbetsplatserna. Till studien var det svårt att rekrytera verksamhetschefer, och bara 40 procent av personalen som erbjöds att delta tackade ja.

– Det kan vara en organisationsfråga. Det måste förankras hos ledningen och det måste finnas en kultur på arbetsplatsen att man jobbar aktivt med de här frågorna, säger Iben Axén, docent på institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm och handledare för studien.

Hon menar att för personalen är stressproblematiken något av ett moment 22. Man är ofta medveten om nyttan och behovet av träning för att minska stressen, men en tidspressad vardag gör det svårt att få utrymme till ytterligare aktiviteter.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa