Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Många företag anlitar företagshälsovården

Fyra av fem företag köper företagshälsovård eller liknande hälsoinsatser och de har stor nytta av tjänsterna, visar en ny undersökning. Sämst på att köpa tjänster är mindre företag och företag inom handel, hotell och restaurang.

Företagshälsovården har sedan glansdagarna på 1980- och 1990-talen haft svårt att nå ut till arbetsgivarna. Men nu visar en partsgemensam undersökning av den privata sektorn att 78 procent av företagen köpt företagshälsovård eller någon annan extern arbetsmiljö- eller hälsotjänst under det senaste året.

– Det är fler företag som inser att det är bättre att göra något innan de anställda blir sjuka än efteråt, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

Stora företag med över 250 anställda köper mest arbetsmiljö- och hälsotjänster, 91 procent uppger att de gjort det under det senaste året. Motsvarande siffra för företag med 10–49 anställda är 73 procent.

– Har man få anställda har man inte alltid tid och kraft att ta tag i de här frågorna. Där skulle parterna kunna hjälpa till att skapa mötesplatser för att diskutera den här frågan.

Bygg- och industriföretag är mer benägna att köpa tjänster än företag inom handel och hotell och restaurang. Enligt Peter Munck af Rosenschöld köper kvinnodominerade sektorer generellt mindre företagshälsovård, men det kan även finnas andra förklaringar.

– Handel- och hotell och restaurang är ofta genomgångsyrken. Det kan spela roll. Men kunskapen behövs lika mycket där som på andra ställen, säger han.

Nästan nio av tio, 86 procent, av de företag som anlitat företagshälsovård eller liknande tjänster det senaste året uppger att det har gjort stor eller ganska stor nytta. Insatserna har framför allt lett till bättre arbetsmiljö, mindre fysisk ohälsa och minskad sjukfrånvaro. Däremot har den psykiska ohälsan och antalet arbetsskador inte påverkats lika mycket.

En slutsats i rapporten är att det behövs mer samråd mellan företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarsidan när tjänster köps in eller avtalas. Bara 39 procent i undersökningen uppger att de har haft samråd. Peter Munck af Rosenschöld anser att företagen behöver göra en ordentlig analys innan de köper företagshälsovård och förutom HR behöver även ledning och medarbetare vara involverade.

– Jag tror att för att det ska vara samråd måste det var schysta relationer på arbetsplatsen. Det handlar om hur vi kan skapa en god arbetsmiljö och då måste man komma in på frågor om ledning och kultur, säger han.

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen omfattar 1 600 telefonintervjuer med företagsrepresentanter, fackliga företrädare och skyddsombud på företag av olika storlekar, i olika branscher och på olika platser i landet.

Läs undersökningen här:

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Hälsa