Hoppa till huvudinnehållet

En tredjedel av de som deltagit i undersökningen Säkerhetsbarometern anser att det borde införas mobilfria möten.

Bild: Priscilla du Preez

Stress

Byggföretag testar mobilfria zoner

Mer än hälften av svenskarna överväger ibland att byta jobb på grund av stress. Var fjärde person känner så varje månad. Det visar en undersökning från byggföretaget Skanska.

Skanskas årliga undersökning Säkerhetsbarometern visar att stress och begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation drar ner arbetstrivseln.

En faktor som bidrar till stress är mobiltelefoner, enligt undersökningen. En tredjedel av de tillfrågade anser att man bör införa mobilfria möten på arbetsplatsen. 65 procent anser att möten störs av att deltagarna använder sina mobiltelefoner.

Skanska har infört ett mobilförbud på sina byggarbetsplatser utom på angivna zoner. Argumentet för det är att säkerheten kan äventyras om de anställda försjunker i sina telefoner och missar viktigt information.

– På ett kontor handlar arbetsmiljöfrågan i större utsträckning om mental hälsa och stress är en av de största riskfaktorerna. Välplanerade lokaler som ger utrymme för olika behov under dagen, både stillhet och kreativitet, kan minska stressnivåerna hos medarbetarna. Egentligen borde mobilfria zoner på ett kontor vara lika självklara som på en byggarbetsplats, säger Caroline Arehult, VD, Skanska Fastigheter Stockholm i en kommentar.

Totalt svarade 1 114 personer på undersökningen som genomfördes av Kantar Sifo i våras.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Hälsa