Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Fredrik Beskow

Må bra

Viktigt att trivas på jobbet

Välbefinnande på jobbet är bra för både individen och arbetsplatsen visar forskning. Det är dags att lyfta fram betydelsen av sådant som gör att medarbetarna trivs och är nöjda, anser fackförbundet Jusek som nyligen undersökt hur deras medlemmar trivs på jobbet.

I dagens arbetsmiljöarbete ligger tonvikten fortfarande på att förebygga risker för olycksfall och ohälsa, konstaterar Daniel Lind, samhällspolitisk chef och rapportförfattare. Så är det till exempel i regeringens nya arbetsmiljöstrategi, liksom i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men ett modernt arbetsmiljöarbete bör även inkludera faktorer som främjar välbefinnande, anser han.

– Frånvaron av ohälsa och negativ stress är endast delar av medarbetares välbefinnande i arbetet. Även de positiva delarna bör uppmärksammas, säger Daniel Lind.

Förbundet har undersökt hur drygt 2 000 akademiker och tjänstemän uppfattar sitt välbefinnande i arbetet. Lyckometer kallar man undersökningen.

Två av tre är nöjda med sitt arbete, men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Personalvetare, sjuksköterskor och kommunikatörer är mest nöjda, medan förskollärare/fritidspedagoger och administrativ personal är minst nöjda.

Lyckometer kallar ni undersökningen, ska jobbet göra oss lyckliga?
– Om vi med lycka menar att det är viktigt att medarbetare mår bra på och av jobbet – ja då är det viktigt. Forskningen är också tydlig med att högt välbefinnande i arbetet gynnar kreativitet, innovation och samarbete. Det bidrar till högre kundnytta och högre produktivitet. Det handlar om win-win, säger Daniel Lind.

5

Tips för att må bättre

Balans mellan arbete och fritid. De som saknar balans har lägre välbefinnande i arbetet.

Kompetens tas tillvara och kreativitet får utlopp. De som upplever att deras kompetens tas tillvara, att de lär nytt och att de får utlopp för kreativiteten mår bättre.

Närvarande chef som ger löpande stöd. De som får det löpande stöd som behövs för det dagliga arbetet har högre välbefinnande i arbetet.

Rättvis behandling och effektiv verksamhet. De som anser att arbetsgivaren behandlar anställda rättvist och driver verksamheten effektivt har högre välbefinnande i arbetet än andra.

Bra kollegor. De som socialt och yrkesmässigt trivs med kollegorna har högre välbefinnande.

Källa Jusek, Lyckometer

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa